Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anh’in oğlu Hasan’ı öpmüştü. O sırada Akra ibni Hâbis de Peygamberimiz’in yanında bulunuyordu. Akra:“Benim on tane çocuğum var, onlardan hiç birini öpmedim.” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemona hayretle bakıp:“Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz.” buyurdu. (Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fezâil 65.)*** Ahmed b Enes b. Malik, Sevgili Efendimizi anlatırken şöyle derdi: Medinelilerin çocuklarından küçük bir kız çocuğu gelir, Rasûllulah’ın elinden tutardı. Peygamber de elini o kız çocuğunun elinden ayırmaz, o kız çocuğu, onu istediği yere götürürdü. (İbn Mace, Zühd 16.)***Rasûlullah (sas) bir dizine Üsame b. Zeyd’i diğer dizine Hasan b. Ali’yi oturttuktan sonra ikisini birden bağrına basar ve “Ey Rabbim! Bunları sev, Ben onları seviyorum.” buyururdu. (Buhari, Edeb 22.)***Çocuklarda kız-erkek ayrımı yapmaz, yapanlara çok kızardı. Bir adam Hz. Peygamber(sas)’in yanında oturuyordu. Bir ara bir erkek çocuğu geldi. Adam çocuğu öpüp dizleri üzerine oturttu. Biraz sonra adamın kız çocuğu geldi. Adam onu yanına oturttu. Bunun üzerine Efendimiz (sas): “Niçin ikisini bir tutmadın?” diyerek adamı azarladı. (Kandehlevi, M. Yusuf, Hayatu’s-Sahabe, III, 46.)***Hz. Peygamber (sas), evde torunlarını sırtına alıp eğlenir ve onları eğlendirirdi. O, camide namaz kıldırırken bile çocukları omzuna ve sırtına alırdı. Torunu Umâme kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı vakit onu kucağına alır, secdeye varınca da bırakırdı.”(Müslim, Mesacid 9.)