+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Like Tree6Beğeniler
 • 2 Post By Berzah_Alemi
 • 2 Post By Berzah_Alemi
 • 2 Post By £laf

Nübüvvet Mührü

 Peygemberimiz (s.a.v) Katagorisinde ve  Siyer-i Nebi Forumunda Bulunan  Nübüvvet Mührü Konusunu Görüntülemektesiniz.=>İslamî kaynaklar, nübüvvet mührü ile ilgili olarak; onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmayışı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmayışı ve Hz. Peygamber vefât edince mührün kayboluşu gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere, Hz. Peygamber, bütün insanlarla müşterek olan yaratılışı yanında, diğer insanlardan farklı ve sadece kendine has bir kısım özelliklere de ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Yaş
  50
  Mesajlar
  1.282
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Nübüvvet Mührü

  İslamî kaynaklar, nübüvvet mührü ile ilgili olarak; onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmayışı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmayışı ve Hz. Peygamber vefât edince mührün kayboluşu gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere, Hz. Peygamber, bütün insanlarla müşterek olan yaratılışı yanında, diğer insanlardan farklı ve sadece kendine has bir kısım özelliklere de sahipti. O’nun bu özellik arzeden yönü, Şemâil ve Siyer konularından ayrı olarak "Delâil" veya "Hasâis" başlığı altında ayrı bir tür olarak ele alınmış ve bu husustaki bilgiler, Delâil'ün-Nübüvve veya el-Hasâis'ün-Nebeviyye adını taşıyan eserlerde toplanmış ve değerlendirilmiştir.

  Öte yandan, Hz. Peygamber'in peygamberler zincirinin son halkası olduğu husûsu, bizzat kendileri tarafından da ifade edilmiştir. Bu konudaki hadisler arasında bir tanesi vardır ki, O, peygamberlik müessesesini ve bu bütün içerisinde Son Peygamber'in yerini, tamamen edebî bir üslûpla tasvîr etmektedir:

  "Benimle, benden önce geçen peygamberlerin durumu aynen şuna benzer: Adamın birisi ev yaptırmıştır. O, bu binayı tamamlamış, süsleyip donatmış, ancak bir köşe taşı yerini eksik bırakmıştır. O şâhâne evi görmeye gelenler, binânın içinde gezip dolaşırken, gözleri bu eksik kalan yere ilişince: "Bina çok güzel olmuş, ama, ah bir de şu köşe taşının yeri boş bırakılmış olmasaydı!.” demekten kendilerini alamazlar. İşte ben, yeri boş bırakılan o köşe taşı gibiyim. Ve ben, Peygamberlerin sonuncusuyum" (Buhari, el-Câmi'us-Sahîh, IV, 162-163; Tecrid Tercemesi, IX, 295 vd.)

  Gerek Kur'an-ı Kerîm, gerek Hadis-i Şerîflerden açıkça anlaşılacağı üzere, ilk Peygamber Âdem Aleyhisselâm'dan itibaren zaman zaman insanlığa gönderilen Peygamberler kafilesinin sonuncusu, "Âhir Zaman Peygamberi" olarak nitelendirilen Muhammed Aleyhisselâm'dır. Ve O'ndan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir.

  İşte Cenâb-ı Hak, bir yandan, Hz. Peygamber'in "peygamberlerin mührü" olduğunu ve O'ndan sonra artık bir daha peygamber göndermeyeceğini kesinlikle bildirirken, diğer taraftan da, bu "mühür"ün eserini, O'nun mübârek vücûdunda tecellî ettirmiş bulunmaktadır.

  Ashâb-ı Kirâm'ın ve daha sonraki İslam âlimlerinin, Peygamberlik nişanı için kullanmış oldukları tâbirin aslı "Hâtem'ün-nübüvve"dir. Bunu; Nübüvvet hâtemi, Nübüvvet mührü, Peygamberlik mührü, Peygamberlik nişanı, Peygamberlik damgası, Peygamberlik beni, Peygamberlik izi... şeklinde ifâdelendirmek mümkündür.

  Kaynaklardaki bilgiler, ana hatlarıyla şöyledir: Hz. Peygamber'in mübârek sırtlarında, kürek kemikleri arasında, elle hissedilecek şekilde kabarık, mühür damgasına benzeyen bir iz vardı.

  İslamî kaynaklar, bu "Son Peygamberlik Nişanı" doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı oluşmuştur şeklinde nübüvvet mührü'nün bir başka yönü üzerinde de durmuşlardır ki, kaynakların verdiği bilgiye göre; bu mühür, doğuştan değildir. Ancak, ne zaman oluştuğu hususunda ihtilâf edilmiştir. Bu mührün, çocukluğunda, göğsünün melek tarafından açılıp temizlendiği sırada basıldığı husûsu, en yaygın rivâyetler arasındadır. Nübüvvet mührü'nün doğuştan olmadığı gibi vefât edince kaybolduğu yolunda da bir rivâyet vardır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Peygamberlik nişanı, O'nun mübârek bedenlerinin tabîî bir parçası değil, peygamberlik nişanı ile alâkalı ilâhî bir timsâl-i mücessemdir
  £laf ve Furkan Bunu Beğendiniz.

 2. #2
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Yaş
  50
  Mesajlar
  1.282
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Cevap: Nübüvvet Mührü

  Yüzük Mührü


  Hicret'e kadar, Hicaz bölgesinde, mühür kullanma âdeti yoktu. Hz. Peygamber, Hicret'in altıncı senesinde(M.627), bütün komşu devletlere, resmî birer yazı yazıp, yeni kurulan İslam Devleti’ni tanıtmaya davet mektupları göndermek istedi. Yabancı devlet reislerine yazılan bu "dîne dâvet mektupları" yeni bir problem ortaya çıkardı. Ashâbdan bâzıları: "Yâ Rasûlallah! Yabancı devlet reisleri, kendilerine gelen yazılar mühürsüz olursa kabûl etmezler. Onlar, böyle mühürsüz yazıları resmî muâmeleye koymazlar; boşuna göndermiş oluruz" şeklinde fikirler ileri sürdüler. Bunun üzerine hemen bir mühür sipariş edildi. Ve yazılan mektuplar, mühürlendikten sonra yola çıkarıldı.

  "Mühür" diye tercüme ettiğimiz tâbirin aslı, "hâtem"dir. Mühr-i Şerîf, yüzük biçiminde yapılmış olduğu içindir ki, hâtem kelimesi, umûmiyetle "yüzük" şeklinde kullanılagelmiştir. Bu sebeple "Hâtem'ün-Nebî" tâbirini, "Peygamberimiz'in yüzük-mührü" şeklinde anlamak ve tercüme etmek gerekmektedir. Abdullah b. Ömer (r.a) anlatıyor:

  "Rasûlullah Efendimiz, gümüşten bir yüzük edinmişti. Bununla çeşitli yerlere gönderdikleri yazıları mühürler ve onu takınmazdı".

  Kaynakların bize ulaştırdığı vesîkalara göre, Peygamberimizin mühr-i şerîfleri gümüşten mâmuldü ve kaşlı idi. Onun mühür vâzifesini gören yeri burasıydı. Kaşının üzerine ise, "Muhammed Rasûl-Allah" ibâresinin üç kelimesi, birer satır halinde istif edilerek kazınmıştı: Alttan yukarı doğru; birinci satırda "Muhammed" ism-i şerîfi, ikinci satırda "Rasûl", üstte üçüncü satırda da "Allah" ism-i celâli yer alıyordu. Yüzük-mühürlerinin kaşının, yüzüğün kendi mâdeninden olduğuna dâir rivâyetler daha kuvvetli gözükmektedir.

  Hz. Peygamber, adı geçen mühür-yüzüklerini yaptırıp mübârek parmaklarına takınca, ashâbından da aynı biçimde yüzük yaptırmak isteyenler çıkmıştır. Bunun üzerine Peygamberimiz, duruma hemen müdahale ederek: "Hiçbir kimse, benim mührümün yazısını taşıyan yüzük yaptırmasın!" buyurmuşlardır. Peygamberimiz, bu yasaklamalarıyla, devlet olma ciddiyetinin disiplinini sağlamış oluyor ve resmiyetle özel hayatı birbirinden kesinlikle ayırmış bulunuyordu. Öte yandan, Rasûlullah’ın bütün zâti eşyaları; pabuçlarından cübbelerine, su bardaklarından kılıçlarına varıncaya kadar hepsi, ashâbına intikal edip birer hâtıra olarak muhafaza edilebildiği halde, mühr-i şerîfleri, bunun istisnâsını teşkîl etmiştir. Kaynakların bütün açıklığı ile belirttiklerine göre, mühr-i şerîf, kendilerinin vefâtından sonra: Hz. Ebûbekir'e, ondan Hz. Ömer'e, ondan da Hz. Osman'a intikâl etmiş; Hz. Osman'ın 12 sene süren halifeliğinin -rivâyete göre- altıncı senesinde ise, "Erîs Kuyusu"na düşerek kaybolmuştur. Mühr-i şerîf'in, başkasına değil de, sıra ile bu üç zâta intikal etmiş olması, onun, şahsî eşya olmadığını ve devletin başkanına âit bir sembol olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere bu üç zât, Hz. Peygamber'den sonra sıra ile Halîfe olmuşlar ve devleti idare etmişlerdir. Her üçü de, devlet başkanı sıfatı ile bir evrak mühürlemek gerektiği zaman bu mühr-i şerîfi kullanmışlardır. Hz. Hüseyin'den nakledilen bir rivâyete göre, Hz. Ali de mührüne aynı ibâreyi kazdırmıştır.

  Prof.Dr. Ali Yardım

  £laf ve Furkan Bunu Beğendiniz.

 3. #3
  Administrator £laf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Yer
  Benim sessizliğim içimde
  Mesajlar
  5.757
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Nübüvvet Mührü

  "Benimle, benden önce geçen peygamberlerin durumu aynen şuna benzer: Adamın birisi ev yaptırmıştır. O, bu binayı tamamlamış, süsleyip donatmış, ancak bir köşe taşı yerini eksik bırakmıştır. O şâhâne evi görmeye gelenler, binânın içinde gezip dolaşırken, gözleri bu eksik kalan yere ilişince: "Bina çok güzel olmuş, ama, ah bir de şu köşe taşının yeri boş bırakılmış olmasaydı!.” demekten kendilerini alamazlar. İşte ben, yeri boş bırakılan o köşe taşı gibiyim. Ve ben, Peygamberlerin sonuncusuyum" (Buhari, el-Câmi'us-Sahîh, IV, 162-163; Tecrid Tercemesi, IX, 295 vd.)
  çok güzel paylaşım ALLAH cc razı olsun ...
  Kalbi Fani Şeylere Anmış Bir Zavallıyım

  Aklımdan çıkmasın diye, kalbime tembihledim;- Fânisin ! Acizsin ! Emanetsin !


  Bugün hazirim olmeye diyebilecek miyiz acaba?

 4. #4
  Gönüllü Paylaşımcı zeynepzehra1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2013
  Yaş
  32
  Mesajlar
  70
  Tecrübe Puanı
  7

  Standart Cevap: Nübüvvet Mührü

  teşekkür ederim Berzah_Alemi...

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Nübüvvet ne demek?
  By Ahkaf in forum İslami Sözlük
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-25-2018, 09:52 PM
 2. Nübüvvet mührü demek
  By LeBBeyK in forum Serbest Bölüm
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-16-2013, 08:04 PM
 3. Peygamber efendimiz (s.a.v) Mührü
  By Karani in forum Kutsal Emanetler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02-11-2013, 10:15 PM
 4. Nübüvvet ve velayetle donatildi
  By Karani in forum Peygamber Efendimiz (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-22-2013, 01:21 PM
 5. Nübüvvet (peygamberlik) davasının delili: Mucize
  By Furkan in forum Köşe Yazıları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-23-2010, 01:28 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379