HAYBER FATİHİ HAZRET-İ ALİ (K.V.)

Hayber harbi günü Resûlullah Efendimiz (s.a.v.):

“Muhakkak bu sancağı, yarın Allâh’ın kendisinin eliyle Hayber'i fethedeceği, Allâh’ı ve Resûlünü seven, Allâh ve Resûlünün de kendisini sevdiği bir kimseye vereceğim.” buyurdu. İnsanlar, sancağın kime verileceği düşüncesine dalarak geceledi. Sabah olunca, erkenden Resûlullâh'a gittiler. Hepsi, bayrağın kendisine verilmesini ümid etmekteydi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.):

“Ebû Tâlib oğlu Ali nerededir?” buyurdu.

“Yâ Resûlallâh, onun gözü ağrıyor, denildi. Resûl-i Ekrem gelmesi için: “Ona haber gönderiniz” buyurdu. Hz. Ali (k.v.) derhal getirildi. Resûl-i Ekrem, onun gözüne mübarek tükrüğünden sürdü ve şifa bulması için duâ etti. Hz. Ali’nin gözü iyileşiverdi; öyle ki, hiç ağrı ve hastalık yokmuş gibi oldu. Resûlullâh (s.a.v.) bayrağı kendisine verdi. Hz. Ali (r.a.): “Yâ Resûlallâh, onlar da bizim gibi (mü'min) oluncaya kadar onlarla harb edeceğim.” dedi.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Onların yanlarına kadar ağır ağır sokul, sonra onları İslâm dinine davet eyle ve Allâh’ın hakkı olarak kendilerine vâcib olan şeyleri onlara haber ver. Allâh’a andolsun ki, Allâh’ın senin -vâsıtanla- bir kimseyi hidâyete erdirmesi, senin için kızıl deve sürüsüne sahip olmakdan hayırlıdır.” (Buhâri ve Müslim)

Hz. Ali (k.v.) sancağı alıp yürüdü, Hayber kalelerini birer birer fethetti.