Çoban ve Hz.Musa a.s. arasında geçen konuşmayı okuyun.Hz.Musa bir gün giderken bir çobana rastladı.Çoban hafif yüksek sesle şu şekilde kendi kendine konuşuyordu."Ey kerem sahibi olan Allah'ım, neredesin sana kul kurban olayım.Çarığını dikeyim. Bütün keçileri sana kurban olsun..."diyip duruyordu. Hz.Musa:"Kiminle konuşuyorsun dedi.Çoban:"Yeri göğü yaratan Allah'ımla konuşuyorum."dedi.Hz.Musa çobanı azarladı, yaptıklarının yanlış olduğunu, Allah'a bu şekilde hitap etmenin doğru olmadığını söyledi.Çobanın dünyası yıkılmıştı.Ne yapacağını bilmeden başını alıp gitti, çöllerde doğru koşmaya başladı.Biraz sonra Hz.Musa'ya Allah'tan bu şekilde bir hitap geldi:"Ey Musa, senin görevin insanları benden uzaklaştırmak mı yoksa Bana yaklaştırmaktır mı? Neden o saf kulumuzu bizden ayırdın?Biz söze dile bakmayız; gönüle ve hale bakarız!"diyordu.Hz.Musa çölün yolunu tutarak çobanı buldu ve müjdeyi verdi.Dilediği gibi Rabbine seslenebileceğini bildirdi. (Bk. Mesnevi, C.II, beyit:1720 vd.)