Ğilmân, ğulâm kelimesinin çoğuludur. Arapçada henüz akil baliğ olmamış, hizmet yaşındaki genç oğlanlara ğulam derler. Bizdeki uşak kelimesinin karşılığıdır. Uşak da hem yeni yetme çocuk, hem de hizmetçi anlamındadır. Ğilmân da böyledir. Çünkü hizmet için bu yaş daha elverişlidir.
Ğilman kelimesi Kuranı Kerimde iki yerde geçer ve kadınlara ya da erkeklere diye ayrılmaksızın cennet nimetlerinden olduğu zikredilir:
"Müttakiler cennette nimetler içinde olacaklar... İştahları çektiği meyvelerden, etlerden ne isterlerse bulacaklar... Sedefindeki inci gibi ğilmanlar onların etrafında dolaşacaklar..." (Tûr 24).
Rivayete göre bu ayetler gelince bir adama Hz. Peygambere sordu: "Ey Allah'ın Rasulü! Hizmet eden böyle olursa, ya hizmet edilen nasıl olur? Cevap verdiler: Vallahi, on dördünde dolunay yıldızlara göre ne ise, orada hizmet edilenler de, hizmet edenlere göre öyledirler".
Bunlardan anlaşılan, ğilman'ın cennetliklere hizmet eden uşaklar olduğudur. Hizmet için erkeklik dişilik önemli olmadığı için, hizmetçi dendiğinde akla gelen ğilman kelimesi kullanılmıştır. Bunlar kadına da, erkeğe de hizmet ediyor olabilir. Zaten âkil baliğ olmayan çocuk yaşta olduklarına göre, (haşa) birer cinsel obje değildirler.