"Sırat Köprüsü" ifadesi hadisi şeriflerde geçmektedir. Sırat sözlükte yol demektir.
Cehennemin üzerine bizim bu dünya şartlarıyla mahiyetini tam olarak bilemeyeceğimiz bir köprü kurulacaktır. Gelmiş geçmiş bütün insanlar bu köprüye vuracaklar, geçebilenler cennete gidecek, geçemeyenler cehenneme yuvarlanacaklardır. Allah şöyle buyurur: "Sizin hiç oraya (cehenneme) uğramayacak olanınız yoktur. Sonra biz Allah'a karşı saygılı olanları kurtaracağız, zalimleri ise orada yüzüstü bırakacağız". (Meryem 19/71, 72).
Herkes cehenneme gitmeyeceğine göre, oraya uğramaktan kastın, Sırat Köprüsünden geçmek olduğu söylenmiştir.
Buharî'deki uzun bir hadisi şerifte şu cümleler de vardır: "... Sonra Cehennemin iki yakası üzerine bir köprü kurulacaktır. Nasıl körüdür bu? Diye sordular. Kaygan bir köprüdür. Çengelleri ve dikenleri vardır. Müminler onun üzerinden göz açıp kapayıncaya kadar ve şimşek gibi geçeceklerdir. Rüzgar ve yarış atları gibi uçacak olanları olacaktır. İnsanların bir kısmı kurtulacak, cennete gidecek, bir kısmı yara bere içinde Cehenneme yuvarlanacaktır... Onu ilk geçenin ben olacağımı umarım... Ya Rab koru. Ya Rab koru!"" (Buhari, H No: 7439; Müslim, H No: 183)
Bu sebeple Ehli Sünnet Akidesinde Sırat Köprüsüne inanmak imanın gereğidir. Onun kıldan ince, kılıçtan keskin olarak vasıflanması, muhtemelen geçilmesinin çok zor olacağı içindir.