Soru: Başa sarılmış sarık, yahut da giyilmiş takkenin bir yanı bazen alın üzerine kadar iniyor, secde anında alnın zemine temasını önlemiş oluyor, alın çıplak olarak zemine temas etmiyor. Bu sarkma engeli secdeye mani olmuyor mu?
Cevap: Secdede alın çıplak olarak zemine temas etmelidir ki, tam bir secde gerçekleşmiş olsun. Alın üzerine sarkan sarık, takke gibi örtüler alnın zemine temasını önlerse, secdenin kemaline mani olur, ama sıhhatine mani olmaz. Bu sebeple, mümkün oldukça başa konulan takke ve benzeri örtülerin alın üzerine kaymasını önlemeli, secdeyi çıplak alın üzerine kemaliyle yapmaya gayret edilmelidir.

Ahmed ŞAHİN