+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Soru ve Cevaplarla İslam Forumunda Bulunan  Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Sorular ve Cevaplarla İslam Akîdesi [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın ] - Allah Teâlâ mahlukatı sebepsiz mi yaratmıştır? Allah azze ve celle yerde veya gökte bulunan hiç bir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Bunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirir: (Biz; gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence ...

 1. #1
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Sorular ve Cevaplarla İslam Akîdesi


  [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] - Allah Teâlâ mahlukatı sebepsiz mi yaratmıştır?
  Allah azze ve celle yerde veya gökte bulunan hiç bir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Bunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirir:
  (Biz; gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.) (44/ed-Duhan/38-39)
  Mahlukatın sebepsiz yaratıldığını ileri süren kafirlerin iddialarının da asılsız bir zandan ibaret olduğunu belirtir:
  (Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır.)(38/Sâd/27)
  - Allah Subhânehu ve Teâlâ mahlukatı niçin yaratmıştır?
  Allah Tebârake ve Teâlâ mahlukatı boş yere yaratmadığını bildirdikten sonra onları niçin varettiğini şu ayetinde bildirir:
  (Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım.) (51/ez-Zâriyât/56)
  İnsanoğlunun yeryüzünde varlık nedeni yalnızca Allah azze ve celle’ye i-badet etmektir.
  Peygamberler bu amaca yönelik gönderilmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir.
  - İbadet ne demektir?....

 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Hafız b. Ahmed el-Hakemî Çeviri: E. Abdurrrahman Konyalı - Allah Teâlâ mahlukatı sebepsiz mi yaratmıştır?
  Allah azze ve celle yerde veya gökte bulunan hiç bir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Bunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirir:
  (Biz; gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.) (44/ed-Duhan/38-39)
  Mahlukatın sebepsiz yaratıldığını ileri süren kafirlerin iddialarının da asılsız bir zandan ibaret olduğunu belirtir:
  (Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır.)(38/Sâd/27)
  - Allah Subhânehu ve Teâlâ mahlukatı niçin yaratmıştır?
  Allah Tebârake ve Teâlâ mahlukatı boş yere yaratmadığını bildirdikten sonra onları niçin varettiğini şu ayetinde bildirir:
  (Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk/ibadet etsinler diye yarattım.) (51/ez-Zâriyât/56)
  İnsanoğlunun yeryüzünde varlık nedeni yalnızca Allah azze ve celle’ye i-badet etmektir.
  Peygamberler bu amaca yönelik gönderilmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir.
  - İbadet ne demektir?
  İbadet; “Allah azze ve celle’nin sevip râzı olduğu gizli ve açık söz ve dav-ranışların genel adıdır.” Namaz ibadettir, oruç ibadettir, hacc ibadettir. Zikir ve dua ibadettir.Allah yolunda cihad etmek ibadettir. Tevekkül de ibadettir…
  - Yapılan bir amel ne zaman ibadet olur?
  Yapılan bir amelde şu iki şey bir araya geldiği zaman o amel ibadet olur: Tam bir sevgi ve hakkıyla boyun eğme…
  Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (İman edenlerin Allah’ı sevmeleri çok daha fazladır.) (2/el-Bakara/165)
  Boyun eğme; korkudan ya da bir şeyi ümit etmeden kaynaklanır. İbadette bu ikisi bir arada bulunur.
  Allah’ın azabından ve cehennemden korkulur, rah-meti ve cenneti umulur.
  Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur:
  (Allah’a korkarak ve ümit ederek ibadet edin) (7/el-A’raf/56)
  Allah azze ve celle’ye sadece saygı ile ibadet etmek yanlıştır. Sevgiyle bir-likte mutlaka korku ve ümit de olmalıdır. Sufilerden sapanlar işte bu noktada saptılar. Kendilerini Allah’ın sevgili kulları zannettiler. Azabından korkmadılar ve mağfiretini dilemediler. Bu şekilde Allah’ın emrine muhalefet ettiler.

 3. #3
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Allah’a sadece korku ile ibadet edenler O’nun rahmetinden ümit keser ve bağışlamasını unuturlar. Sadece ümitle ibadet edenler ise her türlü münkerâtı işlerler. Allah’dan korkup da haramları terketmezler. O’nu sevip şeriatına tâbi olmazlar. Allah’ın rahmet ve mağfiret sıfatını bilirler de azabını unuturlar. Hal-buki Allah, kendisini şöyle tanıtır: (Kullarıma, benim Ğafur ve Rahim olduğumu bildir. Benim azabımın elen verici bir azap olduğunu da bildir.) (15/el-Hicr/49-50)
  Korku ve ümit birbirinden ayrılmayan iki sıfattır ve Allah’a ibadette ikisi dengeli olmalıdır. Yani Allah’ın azabından korktuğu kadar sevabını ve bağış-lamasını da ümit etmelidir. Allah Subhânehu ve Teâlâ, mü’min kullarının hali-ni, korku ve ümit arasında kurdukları dengeyi anlatırken şöyle buyurur:
  (O’nun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin a-zabı, sakınılacak bir azaptır.) (17/el-İsrâ/57)
  - Kulun, Allah azze ve celle’yi sevmesinin işareti nedir?
  Bunun alameti kulun, Allah’ın sevdiğini sevmesi, Allah’ın sevmediğine de buğzetmesidir. Emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınır. Dostlarını dost edinir, düşmanlarını düşman bilir. Bu nedenle, imanın en kuvvetli bağı Allah i-çin sevmek ve Allah için buğzetmektir. Berâ b. Âzib radıyallahu anh’ın rivayet ettiği hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “İmanın en sağlam bağı Allah dostlarını dost edinip düşmanlarını düşman bilmek, Al-lah için sevip Allah azze ve celle için buğzetmektir.” (Ahmed:Müsned./ Bkz. Sahihu’l Câmi’:sf 497)
  - Kullar, Allah’ın sevip râzı olduğu şeyleri nasıl bilirler?
  Allah Teâlâ’nın rasüller göndermesiyle ve kitaplar indirmesiyle bilirler. Pey-gamberler ve kitaplar, Allah’ın sevdiği ve râzı olduğu şeyleri emrederler. Sev-mediği ve râzı olmadığı şeyleri yasaklar ve onlardan sakındırırlar. Bu şekilde insanların Allah’a karşı öne sürecek bir bahaneleri de kalmamış olur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanla-rın peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.) (4/en-Nisa/165)
  Ve şöyle buyurur:
  (De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahim’dir.) (3/Âl-i Imran/31)
  - İbadet kabul olunması için belli bir şart var mıdır?
  Yapılan bir ibadetin kabul edilebilmesi için şu iki şarta uygun olması gere-kir: Niyetin Allah’a has kılnması ve Allah azze ve celle’nin emrettiği şeriata uy-gun olması…
  - Niyetin Allah’a has kılınması ne demektir?
  Kulun, bütün -gizli ve aşikar- söz ve fiillerinde Allah Tebârake ve Teâlâ’nın rızâsını gözetmesidir. Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri emrolunmuştu.) (98/el-Beyyine/5)
  - Allah azze ve celle’nin emrettiği şeriata uygun olması ne demektir?
  Allah Teâlâ’nın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Kur’an ve Sünnet olarak indirdiğine uygun olarak yapılmasıdır. Kişinin niyeti ne kadar halis olur-sa olsun yaptığı amel mutlaka Allah Rasulü’nün getirdiği ölçü üzere olmalıdır. Nitekim, Aişe radıyallahu anha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu nakleder: “Kim bizim bu emrimize (dinimize) onda olmayan bir şey sokarsa o, reddedilmiştir.” (Buhari-Müslim)

 4. #4
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  - Allah azze ve celle’nin râzı olduğu din hangisidir?
  İslam dinidir. Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur:
  (Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.) (3/Âl-i Imran/19) Ve şöyle buyu-rur: (Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul olunmaz ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. ) (3/Âl-i Imran/85)
  - İslam dininin kaç mertebesi vardır?
  Üç mertebesi vardır: İslam, iman, ihsan. Bu kelimelerden biri genel olarak kullanılırsa dinin tamamı anlaşılır.
  - İslam ne demektir?
  İslam; Allah’a tevhid ile teslim olmak, itaatle O’na boyun eğerek şirkten u-zak durmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kendisini Allah’a teslim eden kimseden -dini bakımdan- daha güzel kim olabilir?) (4/en-Nisâ/125)
  Yine Allah azze ve celle şöyle buyurur: (İhsan ile kendini bütünüyle Al-lah’a teslim eden şüphesiz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur.) (31/Lokman/22)
  - İslam kelimesinin genel olarak dinin tümünü kapsadığının delili ne-dir?
  Allah Teâlâ’nın şu ayetidir: (Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.) (3/Âl-i Imran/19)
  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: “İslam garip baş-lamıştır ve başladığı gibi garip olarak dönecektir.” (Müslim)
  Yine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “İslam’ın en efdali Allah’a imandır.” (Ahmed/Müsned)
  - İslam’ın beş erkan ile tarifinin delili nedir?
  Cibril hadisinde zikredilen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, Cebrail kendisine İslam’ı sorduğunda verdiği cevaptır: “İslam; Allah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet et-men, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve oraya yol bulabilirsen Beyt’i haccetmendir.” (Buhari-Müslim)
  Ve “İslam beş şey üzerine bina olunmuştur...” hadisi. (Buhari-Müslim)

 5. #5
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  - Allah azze ve celle’nin râzı olduğu din hangisidir?
  İslam dinidir. Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur:
  (Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.) (3/Âl-i Imran/19) Ve şöyle buyu-rur: (Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul olunmaz ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. ) (3/Âl-i Imran/85)
  - İslam dininin kaç mertebesi vardır?
  Üç mertebesi vardır: İslam, iman, ihsan. Bu kelimelerden biri genel olarak kullanılırsa dinin tamamı anlaşılır.
  - İslam ne demektir?
  İslam; Allah’a tevhid ile teslim olmak, itaatle O’na boyun eğerek şirkten u-zak durmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kendisini Allah’a teslim eden kimseden -dini bakımdan- daha güzel kim olabilir?) (4/en-Nisâ/125)
  Yine Allah azze ve celle şöyle buyurur: (İhsan ile kendini bütünüyle Al-lah’a teslim eden şüphesiz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur.) (31/Lokman/22)
  - İslam kelimesinin genel olarak dinin tümünü kapsadığının delili ne-dir?
  Allah Teâlâ’nın şu ayetidir: (Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.) (3/Âl-i Imran/19)
  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: “İslam garip baş-lamıştır ve başladığı gibi garip olarak dönecektir.” (Müslim)
  Yine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “İslam’ın en efdali Allah’a imandır.” (Ahmed/Müsned)
  - İslam’ın beş erkan ile tarifinin delili nedir?
  Cibril hadisinde zikredilen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, Cebrail kendisine İslam’ı sorduğunda verdiği cevaptır: “İslam; Allah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet et-men, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve oraya yol bulabilirsen Beyt’i haccetmendir.” (Buhari-Müslim)
  Ve “İslam beş şey üzerine bina olunmuştur...” hadisi. (Buhari-Müslim)
  - Kelime-i Şehadet’in dindeki yeri nedir?
  Kişi ancak onunla İslam’a girer. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Mü’minler an-cak Allah’a ve Rasulü’ne iman etmiş kimselerdir.) (24/en-Nûr/62)
  Ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “İnsanlar, Al-lah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasulü ol-duğuna şehadet edinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum.” (Buhari)
  - La ilahe illallah’a şehadet etmenin delili nedir?
  Allah azze ve celle’nin şu ayetidir: (Allah, adaleti ayakta tutarak şu hu-susu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sa-hipleri de buna şehadet ederler. Azîz ve Hakîm olan Allah’dan başka ilah yoktur.) (3/Âl-i Imran/18) Ve şu kavlidir: (Bil ki, Allah’dan başka ilah yoktur.) (47/Muhammed/19)

 6. #6
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  La ilahe illallah’ın kabulü için gerekli bir şart var mıdır?
  Evet vardır. La ilahe illallah’ın söylenmesi şu yedi şartın bir araya gelmesiy-le olmalıdır:
  1-) Anlamını bilmek... Neyi reddedip, neyi kabul ettiğinin farkında olmak...
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Bil ki, Allah’dan başka ilah yoktur.) (47/Muhammed/19) Dille söylenenin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah’dan başka ilah olmadığını bilerek ö-len cennete girer.” (Müslim)
  2-) La ilahe illallah’a şüphe etmeden yakînen inanmak...
  Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur: (Mü’minler ancak Allah’a ve Rasulü’ne iman eden, ondan sonra asla şüphe etmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır.) (49/el-Hucurât/ 15)
  Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: “Allah’dan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Rasulü olduğuma şehadet ederim. Kim bunda şüphe etmeden Allah’a kavuşursa mutlaka cennete girer.” (Müslim)
  3-) Gizli ve açık yaşantımızda La ilahe illallah’a teslim olup boyun eğmek...
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (İhsan ile kendisini Allah’a teslim e-den şüphesiz sapasağlam kulpa tutunmuştur.) (31/Lokman/22)
  4-) Tamamen kabul etmek ve gereği olan hiçbir şeyi reddetmemek...
  Allah, La ilahe illallah’ı kabul etmeyenler hakkında şöyle buyurur: (Onlara “Allah’dan başka ilah yoktur” denildiği zaman kibirle direnirlerdi. “Mec-nun bir şair için biz ilahlarımızı mı terkedeceğiz” derlerdi.) (37/es-Saffât/35-36)
  5-) İhlas... La ilahe illallah’a sadece Allah rızası için inanmakj ve söyle-mek...
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Dini yalnız O’na has kılarak/ihlasla Allah’a ibadet et. Dikkat et! Halis din yalnız Allah’ındır.) (39/ez-Zumer/2-3)
  6-) İnancında kararlılık ve sebat göstermek...
  Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Elif, Lâm, Mîm. İnsanlar, imti-handan geçirilmeden sadece “iman ettik” demeleriyle bırakılıverecekleri-ni mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçir-mişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.) (29/el-Ankebût/1-3)
  7-) Allah’ı ve Rasulü’nü her şeyden daha çok sevmek... Sevdiğini Allah için sevmek ve düşman olduğuna Allah için düşman olmak...
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Sizden kim dinin-den dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven bir toplum geti-recektir.) (5/el-Maide/54)
  Ve şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Yahudileri ve hristiyanları dost e-dinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.) (5/el-Maide/51)
  Yine şöyle buyurur: (Sizin dostunuz ancak Allah’dır, Rasulü’dür ve i-man edenlerdir; onlar ki boyun eğerek namazı kılar ve zekatı verirler.) (5/el-Maide/55)
  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: “Şu üç şey kendisinde bulunan kimse onlarla imanın tadını bulur: Allah ve Rasulü’nün kendisine başka şeylerden daha sevimli olması, sevdiği kim-seyi ancak Allah için sevmesi, Allah kendisini kurtardıktan sonra küfre dönmekten ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmaması...” (Buhari-Müslim)
  - Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmenin delili nedir?
  Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Muhammed Allah’ın Rasulü’dür.) (48/el-Feth/29)
  Ve şöyle buyurur: (Andolsun ki, içinizden size öyle bir peygamber gel-miştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkün-dür. Mü’minlere oldukça şefkatli ve pek merhametlidir.) (9/et-Tevbe/128)
  Ayrıca şöyle buyurur: (Allah da biliyor ki sen şüphesiz O’nun Rasulü’sün.) (63/el-Munafikûn/1)
  - “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın Rasulü’dür”e şehadet etmenin anlamı nedir?
  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’ın kulu, insanların ve cinle-rin tümüne gönderdiği rasulü/elçisi olduğuna kalp ile iman edip bunu dil ile ikrar etmektir. O’nun geçmişle ve gelecekle ilgili verdiği tüm haberleri doğrulamak, helal dediğini helal ve haram dediğini haram kabul etmek, emrettiklerine boyun eğip yasakladıklarından sakınmak, şeriatına tâbi olup sünnetine uymak ve hükmüne tereddütsüz rıza göstermek gerekir. O’na -sallallahu aleyhi ve sellem- itaat, Allah’a itaattir. O’na isyan, Allah’a isyandır. Çünkü O, Allah’ın di-nini insanlara tebliğle görevlendirdiği elçisidir.
  - Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in, Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmeden sadece La ilahe illallah’a inanmak yeterli midir?
  Yeterli değildir. Şehadetin iki kısmı birbirine bağlıdır ve kişi ancak ikisine birden iman ettiğinde İslam’a girer.
  - Namazın ve zekatın delili nedir?
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Eğer tevbe eder, namaz kılar, zekat ve-rirlerse artık dinde kardeşlerinizdir.) (9/et-Tevbe/11)
  Ve şöyle buyurur: (Halbuki onlar, ihlas ile hanifler olarak Allah’a ibadet et-melerinden, namazı dosdoğru kılmalarından ve zekatı vermelerinden başkası ile emrolunmadılar.) (98/el-Beyyine/5)
  - Orucun delili nedir?
  Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı.) (2/el-Bakara/183) Ve şöyle buyurur: (Sizden her kim bu aya (Ramazan’a) erişirse orucunu tutsun.) (2/el-Bakara/185)

 7. #7
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Haccın delili nedir?
  Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur: (Haccı da, umreyi de Allah için ta-mamlayın.) (2/el-Bakara/196) Ve şöyle buyurur: (Oraya bir yol bulabilenlerin Beyt’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.) (3/Âl-i Imran/97)
  - İslam’ın bu beş ruknünden birini inkar eden ya da doğrulayıp kibirinden reddedenin hükmü nedir?
  İblis ve firavun gibi kafir olur.
  - Kabul edip, tembelliğinden dolayı terkeden kimsenin hükmü nedir?
  İslam’a girmek için mutlaka Kelime-i Şehadet’e iman edilmesi gerekir. Bu konuda hiçbir özür kabul edilmez.
  Namazı tembellikle terkeden hakkında alimlerin görüşleri farklıdır. İmam Ahmed “Tevbe etmesi ve namaz kılması emredilir. Yapmazsa kafir olarak öldü-rülür” derken, İmam Şafii ve İmam Malik “Tevbe etmesi ve namaz kılması iste-nir, bunu yapmazsa kafir olmaz fakat kendisine hadd uygulanarak öldürülür” derler. İmam Ebu Hanife ise “Tevbe edip namaz kılıncaya kadar hapsedilir” gö-rüşündedir. Zekatı vermeyene gelince güç ve kuvvet sahibi bir kimse değilse, İslam devleti başkanı o kimseden zekat miktarını alır ve buna ilaveten ceza olarak malından bir kısmını daha alır. Eğer güç ve kuvvet sahibi ise onunla zekatı ve-rinceye kadar savaşılır. Ebu Bekr radıyallahu anh ve diğer sahabilerin yaptığı gibi...
  Orucu terkeden için herhangi bir ceza belirtilmemiştir. Fakat İslam devleti başkanı ya da vekili tarafından cezalandırılabilir. Hacc ise, vakti ömür boyu devam ettiği için ancak kişinin ölümüyle terke-dilmiş olur. Aslolan, haccetmede erken davranmaktır. Haccı terkeden için dün-yevi bir ceza yoktur.
  - İman nedir?
  İman söz ve fiildir. Kalbin ve dilin söylediği; kalbin, dilin ve âzâların yaptı-ğıdır. İbadet ile artar, günahla azalır. İman ehli üstünlükte derece derecedir.
  - İmanın söz ve fiil olduğuna delil nedir?
  Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinizde süslemiştir) (49/el-Hucurât/7) Yine şöyle buyurur: (Allah'a ve Rasulü'ne iman edin) (7/el-A'râf/108) Bu, kişinin ancak kendisiyle İslam'a gi-rebileceği Kelime-i Şehadet'in anlamıdır. Bu da; inanç olarak kalbin, söylem olarak dilin amelidir. İkisi bir arada olmazsa fayda vermez.
  Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir) (2/el-Bakara/143) Burada kastedilen, kıblenin değişmesinden önce Beyt'ul Makdis'e karşı kılınan namazlardır. Namazın hepsi iman olarak isim-lendirilmiştir. Namaz; kalbin, dilin ve âzâların amelini bir arada bulundurur. Yi-ne, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi namaz kılmanın imandan olduğunu belirtmiştir. Bu hadisi İmam Buhari Kitâbu'l İman'da "Kadir Gecesi Gece Namazı Kılmanın İmandan Olması Bâbı" başlığıyla rivayet eder.
  - İmanın arttığına ve eksildiğine dair delil nedir? Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Al-lah anıldığı zaman kalpleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenir-ler) (8/el-Enfâl/2)
  İmanın ibadetle artıp günahla eksildiğine dair daha bir çok delil vardır. Al-lah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur: (İmanlarını bir kat daha artırsınlar di-ye mü'minlerin kalplerine sekinet(huzur ve güven) indiren O'dur) (48/el-Feth/4) (Mü'minler, düşman birliklerini gördüklerinde "İşte Allah ve Rasulü'nün bize vâdettiği! Allah ve Rasulü doğru söylemiştir" dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve bağlılıklarını artırdı) (33/el-Ahzâb/22)
  Akıllı bir müslüman, Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma ile günah içe-risinde yaşayan bir müslümanın aynı imana sahip olduğunu söyleyemez. Kişi-lerin imanı kuvvetli ya da zayıf olma açısından farklıdır. Yine bir kişinin imanı, içerisinde bulunduğu duruma göre artar ya da eksilir. İbadet yaptığı sürece ar-tar ve günah işledikçe azalır.
  - İman ehlinin derece derece olduğuna delil nedir? Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Sonra Kitab'ı kullarımız arasından seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedicidir, kimisi ortadadır, kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmiştir) (35/Fâtır/32)
  - İmanın genel anlamda dinin tamamını kapsadığının delili nedir?
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Abdu'l Kays kabilesinden gelen heyete Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Size sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum." Sonra şöyle der: "Yalnızca Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz?" Allah ve Rasulü daha iyi bilir, derler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, namazı kıl-mak, zekatı vermek ve ganimetten beşte birini vermektir." (Buhari-Müslim)
  - İmanın altı erkan ile tarifinin delili nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Cibril hadisinde iman hakkında söyledik-leridir: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iman etmen, hayır ve şerri ile kadere iman etmendir." (Buhari-Müslim)
  - Bu altı erkanın Kur'an'dan delili nedir? Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab'a, peygamber-lere iman edenin yaptığıdır) (2/el-Bakara/177) Ve şöyle buyurur: (Şüphesiz Biz, her şeyi bir kaderle yarattık) (54/el-Kamer/49)
  - Allah azze ve celle'ye iman ne demektir? Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın zâtının varlığını kesin bir tasdikle kabul et-mek ve O'nu ulûhiyetinde / ilahlığında, rububiyetinde / rablığında, isimlerinde ve sıfatlarında birlemektir.
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: “Allah’ın kullar üzerindeki hakkı O’na ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koş-mamalarıdır. Kulların Allah katındaki hakları ise; Allah’ın, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayana azap etmemesidir.” (Buhari-Müslim)
  Büyük şirki Kureyş kafirleri gibi açıkça işleyen de, münafıklar gibi gizlice iş-leyen de aynı şekilde dinden çıkar.
  Allah Tebarake ve Teâlâ şöyle buyurur: (Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Al-lah’a sımsıkı sarılıp dinlerini (ibadetlerini) yalnız O’nun için yapanlar baş-kadır. İşte bunlar mü’minlerle beraberdirler.) ( 4 / en-Nisa / 145-146 )

 8. #8
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Küçük şirk nedir?
  Büyük şirk derecesine ulaşmayan riyâdır. Allah rızası için yapılması gere-ken bir ameli başkalarının da beğenisini kazanmak için güzelleştirmektir. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine i-badette hiçbir şeyi ortak koşmasın.) ( 18 / el-Kehf / 110 )
  Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de “Sizin için en çok korktuğum şey kü-çük şirktir” buyurur. Küçük şirkin ne olduğu sorulunca “riyâdır” der ve bunu şöyle açıklar: “Kişi kalkıp namaz kılar ve kendisine bakan birini görünce namazını güzelleştirir.” (İbni Mâce-Hadis hasendir.)
  Allah’dan başkası adına yapılan yeminler de küçük şirktir.
  “Allah ve sen dilersen”, “Allah ve falan olmasaydı...” demek de küçük şirk-tir. “Allah dilerse, sonra sen dilersen”, “Önce Allah, sonra falan olmasaydı...” denilebilir.
  - Yukarıdaki sözlerde geçen “ve” ile “sonra” arasındaki fark nedir?
  “Ve” ile atıf yapmak eşitlik ifade eder. Allah’ın dilemesiyle kulun dilemesini eş tutmuş olur. “Sonra” ile atıf yaptığı zaman kulun dilemesini Allah’ın dileme-sine tâbi kılmış olur. Bu ise caizdir. Kulun dilemesi ancak Allah’ın dilemesinden sonra olur.
  Allah celle celâluhu şöyle buyurur:
  (Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.) (81/et-Tekvir/29)
  - Rububiyet Tevhidi nedir?
  Allah azze ve celle’nin her şeyin rabbi, meliki ve yaratıcısı, her şeyi dilediği gibi yöneten olduğunu kesin bir şekilde tasdik etmektir. O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Bir şey dilediği zaman O’nu alikoyacak / engelleyecek yoktur.
  Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (Hamd; gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Al-lah’a mahsustur.) (6 / el-En’âm / 1)
  ( Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.) (1 / el-Fatiha / 1)
  (De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır” O halde de ki: “O’nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Körle gören bir olur mu?” Yoksa O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbi-rine benzer mi göründü? De ki: “Allah her şeyi yaratandır. Ve O birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.) (13 / er-Ra’d / 16)
  (Allah; sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra sizi öldüren, daha son-ra da diriltendir. Sizin (Allah’a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlar-dan birini yapabilecek var mı?..Allah, onların ortak koştuklarından mü-nezzehtir.) (30 / er-Rûm / 40)
  (De ki: Allah’dan başka ilah saydığınız şeyleri çağırın! Onlar ne gök-lerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların buralarda hiçbir ortağı yoktur. Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.) (34 / Sebe / 22)
  - Rububiyet Tevhidi’nin zıddı nedir?
  Mahlukatın idaresinde -herhangi bir şeyde; var etmede, yok etmede, ya-şatma ve öldürmede, fayda ya da zarar vermede, kısacası rububiyet ifade e-den her şeyde- Allah ile birlikte başka birinin gücü ve etkisi olduğuna inanmak veya Allah azze ve celle’ye ait yüce sıfatlardan birini başkasına vermek. Ör-neğin; her şeyi görüp gözettiğini, her konuşmayı işittiğini, gaybı bildiğini ileri sürmek... Allah Tebarake ve Teâlâ şöyle buyurur:
  (Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup alıkoyan ola-maz. O’nun alıkoyduğunu O’ndan sonra salıverecek yoktur. O, Aziz’dir, Hakim’dir. Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; Allah’dan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O’ndan başka ilah yoktur.) (35 / Fatır / 2-3)
  (Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka gi-derecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O’nun keremini geri çevirecek de yoktur.) (10 / Yunus / 107)
  Yine şöyle buyurur:
  (Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; O’ndan başkası bilmez. O, ka-rada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.) (6 / el-En’âm / 59)

 9. #9
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  İsim ve Sıfat Tevhidi nedir?
  Allah azze ve celle’ye kendisini Kitabı’nda vasfettiği ve Rasulü’nün O’nu vasfettiği güzel isimleri ve yüce sıfatları ile inanmak, nasıllığını sormadan ol-duğu gibi iman etmektir.
  Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  (Allah, O’ndan başka ilah olmayandır. O, Hayy’dır, Kayyum’dur. Ken-disine ne uyku gelir ne de uyuklama...Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir ki? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O; yü-cedir, büyüktür.)( 2 / el-Bakara / 255 )
  Ve şöyle buyurur:
  (O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O; işitendir, görendir.) (42 / eş-Şûra / 11) (De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamış-tır. O’nun hiçbir dengi yoktur.) (112 /el- İhlas / 1-4)
  - Esmâu’l Hüsnâ’nın Kur’an’dan ve Sünnet’ten delili nedir?
  Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na bunlarla dua edin. O’nun isimlerinde eğriliğe sapanları terkedin. Onlar, yapmakta olduklarının ce-zasını göreceklerdir.) ( 7 / el-A’raf / 180)
  (Allah O’dur ki O’ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler yalnız O’nundur.) (20 / Tâhâ / 8)
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Şüphesiz, Allah’ın doksan dokuz –yüzden bir eksik- ismi vardır. Kim bunları sayarsa cenne-te girer. ” (Buhari-Müslim) Ve şöyle buyurur: “Allah’ım! Senden; kendini i-simlendirdiğin, Kitabı’nda indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin ya da kendi katında gayb ilminde kendine sakladığın senin olan her isimle Kur’an’ı kalbimin baharı kılmanı isterim.” (Ahmed:Müsned, Ha-kim:Müstedrek, Bkz. es-Sahiha)
  - Esmâu’l Hüsnâ’nın Kur’an’dan örneği nedir?
  Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (Allah, O’ndan başka ilah olmayandır. O; Hayy’dır, Kayyûm’dur.) ( 2 / el-Bakara / 255 )
  (O, Allah’dır ki O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Görünmeyeni de, gö-rüneni de bilendir. O; Rahman’dır, Rahim’dir. O, Allah’dır ki O’ndan baş-ka hiçbir ilah yoktur. Melik’dir, Kuddûs’tur, Selâm’dır, Mu’min’dir, Muheymin’dir, Aziz’dir, Cebbâr’dır, Mutekebbir’dir. Allah, koştukları or-taklardan münezzehtir. O Allah ki her şeyi yaratandır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler yalnız O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih eder. O; Aziz’dir, Hakîm’dir.) ( 59 / el-Haşr / 22-24)
  el-Melik: Yegane egemen, mülkü asla yok olmayan. el-Kuddûs: Noksanlık içeren her şeyden münezzeh olan.
  es-Selâm: Zât, sıfat ve fiillerinde her türlü kusur ve eksiklikten uzak bulunan.
  el-Mu’min: Peygamberlerini mucizelerle doğrulayıp tasdik eden. Mü’min ve kafirlere va’d ve tehditlerini de doğru olarak gerçekleştiren. el-Muheymin: Kullarının yaptıklarını ve her şeyi görüp gözetleyen.
  el-Aziz: Her şey hükmüne mahkum ve mağlup olan, hükmüne karşı konu-lamayan.
  el-Cebbâr: Halleri ıslah edip düzelten, hükmüne mecbur eden.
  el-Mutekebbir: Büyüklük ve azamette eşsiz olan. Büyüklenmek hakkına yalnız başına sahip olan. el-Bâri: Yoktan var eden.
  el-Musavvir: Yarattıklarına dilediği gibi suret ve şekil veren.
  el-Hakîm: Şeriati, hüküm ve kazası sapasağlam, yerinde ve sonsuz hik-metlerle dolu olan.
  - Esmâu’l Hüsnâ’nın Sünnet’ten örneği nedir?
  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in şu kavlidir: “ Azîm ve Halîm olan Allah’dan başka ilah yoktur. Arş’ın yüce Rabbi Allah’dan başka ilah yoktur. Arş’ın kerim Rabbi, yerin Rabbi ve göklerin Rabbi Allah’dan baş-ka ilah yoktur.” (Buhari-Müslim)
  “İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın a-dıyla. O, Semi’ (Hakkıyla işiten)dir, Alîm (Her şeyi bilen)dir.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbni Mâce. Hadis hasendir.)
  - Esmâu’l Hüsnâ’nın kaç çeşit delâleti vardır?
  Üç şeye delalet eder:
  1. Allah azze ve celle’nin zâtına delalet eder.
  2. İsmin türediği sıfata delalet eder.
  3. İsmin kendisinden türemediği sıfatlara da gereklilik olarak delalet eder.

 10. #10
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.473
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Sorular ve Cevaplarla İslam Akidesi

  Bunun örneği nedir?
  Örneğin, Allah azze ve celle’nin Rahman ve Rahim isimleri...Allah Teâlâ’nın zâtına delalet eder. Kendisinden türediği “rahmet” sıfatına delalet eder. Ayrıca “hayat”, “kudret” gibi sıfatlara da gereklilik olarak delalet eder.
  Bu durum mahluk için geçerli değildir. “Alim” olarak isimlendirilir, halbuki o cahildir. “Aziz” olarak isimlendirilir, oysa zelildir. “Halim” denilir, zalimdir...
  - İçerik bakımından Esmâu’l Hüsnâ kaç kısma ayrılır? Dört kısma ayrılır:
  1. Esmâu’l Hüsnâ’nın bütün anlamlarını içerisinde toplayan özel isim: Al-lah...Dolayısıyla, bütün isimler onun sıfatı olarak gelirler. (O Allah ki her şeyi yaratandır, Bâri’dir, Musavvir’dir...)
  Allah ismi hiçbir zaman diğer isimlere tâbi olarak gelmez.
  2. Allah azze ve celle’nin zâti sıfatını içeren isimler. Örneğin; es-Semi’,el-Basîr, el-Alîm, el-Kadîr...
  3. Allah celle celâluhu’nun fiili sıfatını içeren isimler. Örneğin; el-Bâri, er-Rezzâk...
  4. Allah azze ve celle’nin bütün noksanlıklardan münezzeh / uzak olması-nı içeren isimler. Örneğin; es-Selâm, el-Kuddûs...
  - Esmâu’l Hüsnâ kullanım bakımından kaça ayrılır? İkiye ayrılır:
  a- Mutlak olarak kullanılanlar. Örneğin; el-Hayy, el-Kayyûm, el-Ehad, es-Samed...
  b- Karşıtı ile birlikte kullanılanlar. Bunlar yalnız başına kullanılırsa eksiklik ifade eder.
  Örneğin; el-Mu’ti / el-Mâni’, el-Muizz / el-Muzill...
  - Allah azze ve celle’nin sıfatlarından bazılarının zâti, bazılarının da fii-li sıfat olduğunu öğrendik. Zâti sıfatların Kur’an’dan örneği nedir?
  Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  (Yahudiler: “Allah’ın eli bağlıdır” dediler.
  Söylediklerinden ötürü ken-di elleri bağlandı ve onlara lanet edildi. Hayır, Allah’ın iki eli de açıktır. O nasıl dilerse öyle infak eder.) ( 5 / el-Mâide / 64 )
  (Onun (yerin) üzerindeki her canlı fânidir. Celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) ise kalıcıdır.) ( 55 / er-Rahman / 26-27 )
  ((Allah) buyurdu ki: “Korkmayın! Çünkü Ben, sizinle beraberim. İşitir ve görürüm” ) ( 20 / Tâhâ / 46 )
  - Zâti sıfatlara Sünnet’ten örnek nedir?
  İstihâre hadisi buna örnektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah’ım! İlmine başvurarak senden hayır isterim. Kudretine dayanarak senden güç isterim. Senden yüce ihsanını isterim. Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bilinme-yenleri en iyi bilensin.” (Buhari, Tirmizi, Ahmed:Müsned )
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “ Şüphesiz siz sağır ve uzakta birine dua etmiyorsunuz. İşiten ve gören yakınınızdaki (Al-lah’a) ibadet ediyorsunuz.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmed:Müsned)
  - Fiili sıfatlara Kur’an’dan örnek nedir?
  Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O, her şeyi hakkıyla bilendir.) ( 2 / el-Bakara / 29 )
  ( (Allah): “Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir?” dedi.) ( 38 / Sâd / 75 )
  ( O’na (Musa’ya) Levhalar’da her şeye ait bir öğüt ve her şeye dair a-çıklamayı yazdık.) ( 7 / el-A’raf / 145 )
  (Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti.) ( 7 / el-A’raf / 143 )
  (Muhakkak Allah dilediğini yapar.) ( 22 / el-Hacc / 18)
  - Fiili sıfatlara Sünnet’ten örnekler nelerdir?
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah azze ve celle Kıyamet Günü yeri tutar, gökler de sağındadır. Sonra şöyle der: Ben hü-kümdarım.” (Buhari)
  “Allah azze ve celle mahlukâtı yarattığında kendi nefsi için elleriyle “Rahmetim gazabıma galip gelir” yazdı.” (Buhari-Müslim)
  - Allah Teâlâ’nın her fiilî sıfatından isim türetilir mi?
  Hayır. Allah azze ve celle’nin güzel isimleri kendisinin Kur’an’da zikrettikle-ri ve Rasulü’nün bildirdikleridir.
  Bazı fiillerden isim zikredilmiştir. Örneğin; (Allah; sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır) ayetinde geçen fiillerden türemiş isimler - el-Hâlık, er-Râzık, el-Muhyi, el-Mumît - zikredilmiştir.
  Bazı fiiller ise karşılık / mukâbele ve cezâ türündendir. Bunlardan isim türetilmez. Allah azze ve celle şöyle buyurur:
  (Münafıklar Allah’ı aldatmak isterler. Halbuki O, hilelerini başlarına geçirir.) ( 4 / en-Nisâ / 142 )
  (Onlar (yahudiler) hile yaptılar. Allah da hilekârlıklarına karşılık verdi. Allah hileye karşılık verenlerin en hayırlısıdır.) ( 3 / Âl-i Imran / 54 ) (Münafıklar Allah’ı unuttu. O da onları unuttu.) ( 9 / et-Tevbe / 67 )
  Tüm bu fiiller “kullanıldıkları şekliyle” kemâl ve övgü ifade eder. Kötü an-lam taşımaz. Fakat mutlak olarak kullanıldıklarında anlamı kötüdür. Dolayısıy-la isim türetilmemiştir, türetilmez. Allah azze ve celle için el-Mâkir (tuzak ku-ran), el-Muhadi’ (hile yapan), en-Nâsi (unutan) denilmez. Bunu hiçbir müslüman söylemeyeceği gibi hiçbir akıllı insan da söylemez.
  - Allah azze ve celle’nin semâda olduğunun / uluvv sıfatının Kur’an’dan delili nedir?

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-18-2011, 10:37 PM
 2. şalvar ve çarşaf giyme hakkında sorular ve cevaplarla islam
  By Karani in forum Soru ve Cevaplarla İslam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-01-2011, 01:12 PM
 3. Günah işleyince ne yapmak gerekir - sorular ve cevaplarla islam
  By Karani in forum Soru ve Cevaplarla İslam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-15-2011, 02:15 PM
 4. Son nefeste yapılan tevbeler kabul olur mu - sorular cevaplarla islam
  By Karani in forum Soru ve Cevaplarla İslam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-15-2011, 01:48 PM
 5. Sorular ve Cevaplarla İslamiyet
  By Karani in forum Soru ve Cevaplarla İslam
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04-01-2010, 03:13 AM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277