ibadet nasıl olmalı - ibadet nedir

Başlığı : kuranın değişmeyeceği ve bunu allahın kıyamete kadar muhafaza edeceği hükmü

Sözlükte taşla öldürmek, birine taş atmak, taşa tutmak, sövmek, lanet etmek, kovmak, birinin namusuna iftira etmek gibi anlamlara gelen recm, klasik fıkıh kitaplarında zina eden evli erkek ve kadınların taşlanarak öldürülmesi şeklinde uygulanan bir cezayı ifade etmektedir.

Klasik fıkıh literatüründe zina eden kişilere uygulanan cezanın, muhsan olması halinde recm; muhsan olmaması durumunda ise 100 celde olduğu belirtilmektedir. Zina suçunda kabul edilen muhsanlık ise, sahih bir nikahla zifafa girmek olarak tanımlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de recm cezası ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Kur'an'da evli olup olmadığı şeklinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın zina eden kişinin cezasının 100 sopa olduğu belirtilmektedir (Nur 24/2).

Fıkıh kitaplarındaki recm, bazı hadis ve tefsir kitaplarında yer alan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in uygulamasına dayandırılmaktadır.

Bu uygulama Medine'de olmakla birlikte zina cezasının belirtildiği ayetten önce mi, yoksa sonra mı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Yahûdîlerden zinâ edenlere de recm ile hükmettiği ve bunun gerekçesi olarak da Tevrat'ta böyle yazıldığını söylediği rivayet edilmektedir. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de, "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin." buyurulmaktadır (Nisa 4/15).

Kısasta olduğu gibi, daha önceki peygamberlerin şeriatleri İslâm dinininde de geçerli olacağı ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Tevrat'taki hükme binaen Yahûdîye recm ile hükmetmesi, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde yapılan uygulamanın ayetten önce olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in uygulama sonunda, recimden kurtulmak kaçmak istediğinde "keşke bıraksaydınız" buyurması ile Nisâ suresinin 15. ayeti birlikte değerlendirildiğinde, bu ayet ile recm hükmünün kaldırıldığı ve daha sonra da Nur suresinin 2. ayeti ile de 100 celde ceza getirildiği anlaşılmaktadır.

Recmle ilgili daha geniş bilgi ve rivayetlerin tahlili için Yusuf Ziya KESKİN'in "Recm Cezası: Ayet Ve Hadis Tahlilleri" isimli esere bakabilirsiniz.