Hacda Tıraş Olma Kefareti nedir


Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya ba-şında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefarettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimsenin ihram süresin-ce tıraş olması yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde ke-faret olarak ya üç gün oruç tutmak, ya altı fakiri do-yurmak, ya da bir koyun kurban etmek gerekir.

Konuyla ilgili olarak Kur’an’da şöyle bir açıklama yer alır: “... Sizden her kim hasta olursa, yahut başında bir eziyeti (yara) bulunur (da vaktinden önce tıraş o-lur)sa, ona oruç, sadaka veya kurban olmak üzere fidye ge-rekir...” (el-Bakara 2/196). Hz. Peygamber bu kefaretin üç gün oruç, altı fakiri doyurma veya bir koyunun kurban edilmesi suretiyle ödeneceğini açıklamıştır (Buharî, “Muhsar”, 5-8). Üç gün orucun peş peşe tutulması şart değildir.

Hacda Tıraş Olma Kefareti nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Hacda Tıraş Olma Kefareti nedir