silah ve kılıç gibi aletlerde altın kaplama kullanımı caiz midir?

Kap kacak, yazma ve ev eşyalarında gümüş ve altın kullanılması, erkekler ve kadınlar için mezhep imamlarının ittifakı ile haramdır.1

Ateşte eritilmesi halinde bir şey elde edilmemesi ve halis olmaması, yani onda maddi bir şeyin ayrılmasına imkan olmayan az miktardaki altın ve gümüş ile, bazı aletlerin ve araçların kaplanması caiz görülmüştür.
Kırılan yeri gümüş veya altın ile kaynak yapılmış aletlerin kullanılması caizdir. Kılıcın ve silahın içerisinde, aynanın çerçevesinde kullanılması da caiz görülmüştür.
Dipnotlar:

1. Tekmiletü Fethil Kadir, VIII/81-82
2. İslam Fıkhı Ansiklopedisi, IV/351.
Sorularla İslamiyet 2011-04-07