Bir kişi ölünce cenaze namazı Kaç kez kılınabilir?

Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır. Tekrar edilmesinde kerahet vardır. Müteaddid cenazelerin her birine ayrı ayrı namaz kılmak evlâdır. Hepsine bir namaz kılmak da sahihdir. (Mehmet Dikmen, İslam İlmihali)
Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınıp kılınamayacağı hususunda ihtilâf vardır. Şafiî ile Hanbelî mezheblerine göre kılınması caizdir. Çünkü, daha önce İslâm'ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necaşi'nin vefatını vahiy yoluyla öğrenen Peygamber (avv) Müslümanları namazgaha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı.
Ancak Farz-ı Kifaye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlaka cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir(1). Hanefi ile Maliki mezhebine göre gaib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.
1. Mugni'l-Muhtac, c. l, s. 345; Fıkhiis-Sünneh, c. l, s. 535