Kafirlerin Haricinde Allah'ın rahmetinden kimler uzak durur

Öncelikle tövbe ettikten sonra affedilmeyecek günah yoktur. Her günah insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran birer vesiledir. Bazı günahların büyüklüğünü göstermek için "Allah'ın rahmetinden mahrum kalır." gibi ifadeler kullnılmıştır. Ancak tövbe edilirse yine bağışlanma durumu olabilir.

Hz. Peygamber (asm) hadis-i şerifinde şöyle buyurdu:


"Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem şöyle dedi: "Bana zâlimlerle kibirliler girecek." Cennet onu şöyle cevapladı. "Bana zayıflarla yoksullar girecek." Bunun üzerine Allah (c.c) berikine "Sen benim azabımsın, seninle dilediğime azab ederim." buyurdu. Ötekine de "Sen benim rahmetimsin, seninle dilediğime rahmet ederim. Sizin her biriniz için dolu dolu insanlar var." (Müslim, Cenne, 34, 35, 36)

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

"Demek idâreyi ve hâkimiyeti ele alırsanız hemen yer yüzünde fesad çıkaracak, akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir." (Muhammed, 47/22-23).

Peygamberimiz (asm), "başına ilave saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara," Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiştir. (Nesei, Zinet: 22,73; Müslim, Libas: 119-120

Ayrıca Peygamberimiz (asm), giyim kuşamı ile başkalarına karşı böbürlenenlerin Allah'ın rahmetinden uzaklaşacaklarını haber vermiştir (Müslim, Libas, 42-80).