Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında hangi peygamberler gelmiştir ve tebliğ ettikleri din Yahudilik midir?

Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında, birçok peygamber gelmiştir. Ancak Kur’an’da adı geçen peygamberler olarak: Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İlyas, Hz. El-Yasa, Hz. Zulkifl, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya (Aleyhimüsselam ecamin) gelmiştir.
Bunların hepsi Beni İsrail peygamberleridir. Tebliğ ettikleri din Yahudiliktir. Temel şeriat kitapları Tevrat'tır. Hepsi de Orta Doğu'da yaşamışlardır.