Eşinden izin almak hakkında sorular cevaplar

Sual: Erkeğin bir yere giderken hanımından izin alması gerekmiyor da, kadının niye kocasından izin alması gerekiyor?
CEVAP
Dinimiz, en ağır sorumluluğu erkeğe yüklemiştir. Erkeğin görevi, çalışıp evin geçimini sağlamak, hanımını günahlardan ve her türlü tehlikeden korumaktır. Kadın, kocasının işlediği günahlardan sorumlu olmaz, fakat erkek, kadının işlediği günahlardan da sorumludur. Onun için, kocası onun günah işlenen yere gitmesine rıza gösteremez, gösterirse kendisi de günaha girer.

Hanımı akrabalarıyla görüştürmek
Sual: Erkek, hanımının, akrabalarıyla görüşmesine mani olabilir mi?
CEVAP
Erkek isterse, hanımının ana, baba ve kardeşlerini bile eve sokmayabilir, fakat onları görmelerine ve onlarla konuşmasına mani olamaz. Bunlardan salih olanlarının, haftada bir kere, gelip oturmalarına mani olmaması iyi olur. Kendisinin ve hanımının akrabasından fâsık olanlar, hanımının dinini, ahlakını bozmak isteyenler varsa, onları evine almamalı ve evlerine gitmemeli. Onlarla görüşmemeli ve hanımını da görüştürmemeli. Fakat onlara da, başkalarına da sert davranmamalı, tartışmamalı, fitneye sebep olmamalı. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmalıdır. (S. Ebediyye)

Oy kullanmak gerekir
Sual: Bazı fanatiklerin, (Seçimlerde oy kullanmak, partilerin gayrimeşru icraatlarını onaylamak olacağı için, küfürdür, şirktir) demeleri doğru mu?
CEVAP
Hayır. En kötünün başa geçmemesi için, elbette zararı az olana oy vermek gerekir. Hatta kazanamayacağı bilinen daha faydalı partiye oy verince, oyların bölünmesine ve kötülerin işbaşına geçmesine sebep olacaksa, daha az zararlı olanın başa geçmesi için, faydalı bilinene oy vermemek gerekir. Netice önemlidir. Bu inceliği iyi düşünmeli. Ülkeye, dünyaya zarar verecek olan kötü kimselerin söz sahibi olmasına sebep olmak, veballi bir iştir.

İnşaat şirketi
Sual: İnşaat şirketi olarak, plaj sitesi, içki fabrikası, turistik otel gibi yerler yapmak uygun mudur?
CEVAP
Günaha sebep olmayacak, fabrika, iş yeri, okul, ev gibi yerlerin inşaatı tercih edilmelidir.