Buharinin İmam-ı Azam hakkında o güvenilmez insandır sözü doğrumudur

Buhari'nin İmam-ı Azam hakkında "o güvenilmez insandır. Tövbeye davet edildi. Etti mi etmedi mi bilmiyorum. O günahkardır dediği doğru mudur?

Soru

Buhari'nin İmam-ı Azam hakkında "o güvenilmez insandır. Tövbeye davet edildi. Etti mi etmedi mi bilmiyorum. O günahkardır dediği doğru mudur?

Cevap

İmam Buharî, Sahih'inde isim vermeden İmam-ı Azam'ın bazı görüşlerini tenkit ettiği, sahih hadis rivayetine aykırı olduğunu belirttiği söz konusudur. Ancak sorudaki şekliyle İmam-ı Azamı eleştirdiğine dair elimizde herhangi bir bilgi yoktur. Özellikle, “o güvenilmez insandır.tövbeye davet edildi. Etti mi etmedi mi bilmiyorum ,o günahkardır” şeklindeki bir eleştiriyi yaptığına dair elimizde sağlam bir bilgi olmamakla beraber, bunun doğru olmadığını gösteren emareler de vardır.

Örneğin; “tövbeye davet edildi..” ifadesinden, İmam Buharî’nin İmam-ı Azamı tevbe etmeye davet etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki, İmam Buharî’nin İmam Azam'ı görmediği kesindir. İmam Azam hicrî 150’de, Buharî ise, hicrî 256’da vefat etmiştir. Bu iki zatın birbirini görmesi mümkün değildir. Bir kimsenin kendisinden çok önce ölmüş bir kimseyi tevbe etmeye davet ettiğini düşünmek bir hezeyan-ı aklidir.