Soru: Kadınların,erkelerin kaşlarını aldırmaları,kadınlar saçlarını kısatlması caizmidir

islamseli.net,islami forum Arşivi Kadınların Kaş Aldırması Saçlarını Kısaltması Caiz midir?

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

Kaş Aldırmak konusunda Hemen Efendimiz (Sallâllahü Aleyhi Vesellem)'in hadisi şerifleri ile cevap verelim

Peygamberimiz ((Sallâllahü Aleyhi Vesellem))'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dâhildir. (Ebû-Dâvûd)

Kaş aldırmak, kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak suretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme, yaratılışı fıtratı değiştirme mahiyetindedir. Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle (İmam Nevevi de caiz görenler arasındadır. İbn Hacer, Fethu'l-Bari Kahire, 1959, C. XII, s. 500.) Bir hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi için yüzünde biten tüyleri alması müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır.

Fıkıh âlimleri yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, caiz olmadığını belirtirler. Çünkü kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal ve bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması caizdir.Ama erkeğin bu sakal ve bıyığı kazıması haramdır.

“İbn-i Abidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

“…Yüzden tüyü izale etmek haramdır. Ancak kadının sakal ve bı-yıkları çıkarsa, kesmesi haram olmaz. Bilakis müstehaptır.”

Saçları kısaltmak konusunda da:
Efendimiz (Sallâllahü Aleyhi Vesellem) kadına benzeyen erkeğe erkeğe benzeyen kadına lanet derecesinde uyarmıştır caiz değildir
fakat erkeğe benzemeyecek şekilde uçlarından aldırmak saçlarına bakması ve yaptırması eşine güzel görünmesinde bir sakınca yoktur
ayrıca bir hastalıktan dolayı saçlarının kesilmesi gerekiyorsa buda zaruret ve hastalık olduğundan bi mahsur yoktur
fakat hiç bir hastalığı olmadı halde kısatlması erkeğe benzemesi caiz değildir

Efendimiz (Sallâllahü Aleyhi Vesellem) bir hadisi şeriflerinde
kadınların saçlarını kısaltanın,kazıtanın, kaşlarını aldıranın ve güzel görünmek için dişlerini inceltene ALLAH'ın laneti olduğunu bildirmiştir

malesef bu hususta kadınların büyük çoğunluğu bunlara dikkat etmemektedir kesinlikle kadınlar saçlarını erkeğe benzeyecek şekilde kısatlmasınlar, kaşlarının bir teline dahi dokunmasınlar
bunlar ALLAH'ın yarattığı fıtrata müdahale etmektir haramdır kesinlikle

ayrıca kadınların pantolon giymeside erkeğe benzemek olduğundan caiz değildir kadınları tesettürlerini sağlamak adına bunu yaptıklarını söylemektedirler fakat pantolon vazifesi yapan başka kadınlara mahsus elbiselerini eteklerinin altından giyebilirler
zaten dış kıyafeti tesettürü islamda emredildiği şekilde giyinen kadınlarda bu problem yoktur bu soru ve problem başlarını çift baş yapan sıktıran deve hörgücü gibi renkli renkli modeller giyen dar giyinen kadınlarda görülmektedir
biliçli bir müslüman zaten bu tarz giyimden rahatsız olmaktadır
bu tarz modaya uymak teşhir ve tahrik etmek türban vs.. gibi dar elbislerden ALLAH ve Rasülü asla razı değildir
tesettür dış kıyafet bellidir oda tefsirlerde fıkıh kitaplarında yazmaktadır
bol , geniş, dikkat çekmeyen , etini tenini göstermeyen, dar ve vucut hatlarını belli etmeyen dış kıyafetler giyilmesi gerekmektedir
bunlarda tefsir ve fıkıh kitaplarında : ÇARŞAF; FERACE; CAR; Erzurum Bölgesinde EHRAM; Karadeniz Bölgesinde Atkı Şalvar şeklinde belirtilmiştir
bunlarında dışındaki diğer kıyafetler ile sokağa çıkmak caiz değildir ve onlar aslen iç kıyafettir
Ahzab Suresi 59. ayeti kerimesinde dış kıyafetlerini Cilbablarını alsınlar emri vardır Rabbimizin.
Nur suresi 31 deki baş örtü ayeti ise cilbabın üst kısmıdır yani cilbab iki kısımdan oluşan vucudu baştan aşağı örten tek parça elbisedir.