Akli dengesi yerinde olmayan kişi işlediği günahlardan hesaba çekilirmi

Dinimize göre bir insanın mesul olması için akıllı olması gerekir. Bu durumda buluğ çağına gelmemiş çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayanlar mesul değildir. Bunlar ne kabir azabı ne de cehennem azabı çekerler.

Akli dengesi yerinde olmayanlar iki kısımda değerlendirilir:

Birincisi: Doğuştan veya çocukken akli dengesini kaybedenler. Bunlar için hiçbir sorumluluk yoktur.

İkincisi: Büluğ çağına erdikten sonra akli dengesini kaybedenler. Bunlar büluğ çağından akli dengesini kaybettiği zamana kadarki yaptıklarından mesuldurlar, işledikleri günahlardan dolayı hesaba çekilirler.

Ancak ehli iman olarak akli dengesini kaybetmiş ise hastalığının geçmişteki günahlarına keffaret olması umulur. Zira akli dengenin olmaması bir hastalık olup, Allah Teala hastalıkları günahlara keffaret olarak kabul eder.
Akli dengesi yerinde olmayan kişi işlediği günahlardan hesaba çekilirmi islamseli,islami forum,Arşivi Akli dengesi yerinde olmayan kişi işlediği günahlardan hesaba çekilirmi