İslam demokrasisi

Soruı: İslam demokrasisi veya İslam liberalizmi demek doğru olur mu?
Yanıt:
Demokrasi kelimesi, Yunanca dimokratia [dimos, (halk topluluğu) + kratia (iktidar)] kelimesinden türemiştir. Halkın iktidarı demektir. Türkçeye, Fransızca démocratie kelimesinden geçmiştir.

Demokrasi halkın idaresidir. Halk iyi ise, iyi insanların idaresi de iyi olur, halk kötü ise, idaresi de kötü olur.

Demokrasi, sosyalizm, komünizm, kapitalizm gibi bir idare şekli değildir. Onun için demokrasi iyidir veya kötüdür demek yanlış olur. Her ülkede demokrasiler farklıdır. Eğer bu İslâmiyet'e uygun bir halk idaresi ise, ona İslam demokrasisi demenin hiç mahzuru olmaz. Ama İslam sosyalizmi, İslam komünizmi denmez. Çünkü o sistemlerin kendisi bozuktur. Fakat saltanat, padişahlık, emirlik gibi şeylere de, demokrasi gibi iyi veya kötü denmez. İdarenin iyiliğine veya kötülüğüne bakılır. İslâmiyet'e aykırı ise, İslami idare denmez. İslâmiyet'e uygunsa İslami idare demenin mahzuru olmaz.

Liberal ekonomi sistemi de böyledir. Dine uygunsa İslam liberalizmi veya İslam ekonomisi demenin mahzuru olmaz.

Kapitalist bir ekonomi ise, ona İslam ekonomisi denmez. Liberal ekonominin dine aykırı olanlarına İslam liberalizmi denmez. Ölçü, iyi veya kötü, dine uygun olup olmamasıdır.

Suçu, yanlışlığı kelimede aramamalıdır. İyi veya kötü olması onun idare şeklindedir. Ekonomi kelimesi de Fransızcadır. (İslam iktisat sistemi demek doğru, İslam ekonomi sistemi yanlıştır) denmez. Bir sistemi yabancı bir kelimeyle söylemek, o sistemin kötü olmasını gerektirmez.

Batı kökenli diye imparator kelimesine de karşı çıkılıyor. (Osmanlı hiçbir zaman imparatorluk değildi) diyenler oluyor. Kelime üzerinde bu kadar fazla durmak yanlıştır.

Tadil-i erkân
Sual: Namazda tadil-i erkân dört yerde mi, beş yerde midir? Kıyamda da, hareketsiz ve sakin durmak tadil-i erkândan değil midir?
CEVAP
Tadil-i erkân, rükû, iki secde, kavme ve celsede, her uzuv hareketsiz ve sakin olup, bir miktar durmak demektir. İki secde bir kabul edilince dört yerde denir, ayrı kabul edilirse beş yerde denir. Sayısından çok, nerelerde hareketsiz durulacağını bilmek önemlidir.

Kıyamda da hareketsiz durmak, sağa sola sallanmamak gerekir. Bu herkesçe yapıldığı için kıyam, tadil-i erkân arasında bildirilmemiştir. Son teşehhütte oturmak da farzdır. Ama herkes hareketsiz oturduğu için, tadil-i erkân arasında bildirilmemiştir.

Üçgen ve dörtgen muska
Sual: Muskanın üçgen veya dörtgen şeklinde yapılmasının bir mahzuru var mı?
CEVAP
Hayır, mahzuru yoktur. Önemli olan, muskanın katlanış şekli değil, içindeki duaların doğru olmasıdır.