İçkili masada oturmak ve Karşı cinsten namahremle tokalaşmak

Cevap 1: Bazen içkili bir masaya rast gelebiliyoruz. Veya düğün yemeğinde içkili ortam olabiliyor. Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya alim ve salih kimse olduğundan dolayı Müslüman halk için örnek olursa orada kalması günahtır. İçki sofrasında olmazsa ve müslümanlar için örnek sayılmıyorsa orada kalmasında bir sakınca yoktur. (al-Fetâvâ al-Hindiye. c. 5. s.343)

Cevap 2: Bir kimsenin mahremi olmayan karşı cinsten birisiyle tokalaşması caiz değildir.

Sorularla İslamiyet Editör