Cevap: Müslümanlar!.. Çünkü dünyanın, yaşam ve geçimin çilelerini öteki insanlar gibi eşit olarak çeker dururken, bir de ahiretin tasasını yüklenmiş, dert edinmişlerdir. Ayrıca, Allah Müslümanları çeşitli bela ve mihnetlere t(bi tutar, imanını ve sadakatını imtihan eyler. Dünyada Müslümana rahat yoktur; bu (lem mü'mine zindan kafire cennet gibidir. Mü'min malı, ailesi, canı,.. konusunda çeşitli sıkıntılara uğratılır, kafirler ise müreffeh bir hayat yaşar, safa sürerler. Üstelik mü'min imanındar gelen kardeşlik duygusu ile başka mü'minler için de acı çeker; yeryüzünün neresinde bir Müslüman bir zulme uğrasa, -tek bir vücudun uzuvları gibi- onun için üzülür; tatlı lokması acılaşır, boğazında düğümlenir kalrı.