Cevap: Müslümanlar!.. Çevrenize zekice bakınız: Dünya çapında sinsi bir plan gereği, her ülkede şer kuvvetleri ittifak etmiş ve Müslümanların üzerine çullanmışlardır. Gizli merkezler, anti-İslam güçleri organize etmekte, karşı grupları Müslüman halklar, azınlık oldukları ülkelerde hiç bir insani hakka sahip değildir, feci şekilde ezilmekte horlanmaktadırlar. Çok gariptir ki çoğunlukta oldukları ülkelerde de tam manasıyla hür değillerdir. Ekseriya başlarına emperyalistleri uşağı, maşa veya kukla, satılmış kişiler çöreklenmiş, onlara göz açtırmamaktadır. Zulüm, menfaat ve istismar çeteleri bütün dikkatlerini Müslümanlara çevirmiş nöbet beklerler, türlü şeytani tedbiri alırlar, ta ki mü'minler uyanıp silkinmesin, haklarına sahip çıkmasın, sömürüyü engellemisn. Allem eder kallem eder, bazı gafil Müslümanları da ayakta kalmayı, üste çıkmayı başarırlar.
Bunca dış düşmanın yanısıra Müslümanın bir yığında manevi iç düşmanı vardır. Aslında Müslümanı, bu iç düşmanlar şuursuz ve mantıksız düşürmekte, dış düşmanlara zebun ve mağlup duruma getirmektedir. Bunların en önemlileri: İman zaafı, gaflet, tembellik, cehalet, şeytana tebaiyyet, hırs, nefsaniyet, enaniyet, hubb-ı dünya, hubb-ı cah, hubb-ı riyaset, nisyan-ı ahirettir.