Cevabı: Müslümanlar!.. Çünkü ilim, Müslümanın hem dünyası, hem de ahireti için gereklidir. Cahillikle, Müslümanlık dahi yürümez. İlmen kalkınmadan ne maddi ne de manevi gelişme ve kalkınma sağlanabilir.
Hasımlar Müslümanlara doğrudan doğruya saldırıp savaştıkları gibi, dolaylı dolambaçlı yollarla da hücum etmektedir. Ortada korkunç bir kültür savaşı vardır. Karşıdakiler Müslümanları kültür yönü ile de yenmeye, asimile etmeye, kendisine bağımlı ve köle haline getirmeye çalışmaktadır; bu iş için muazzam meblağlar ayırmakta, yatırımlar yapmakta; üniversiteler, kolejler kurmakta, ansiklopediler, kitaplar yazdırmakta, gazeteler, dergiler çıkarmakta kapı kapı dolaşacak misyoner kadroları kurmaktadır.
Bunların karşısında zayıf fertler, şuursuz halk kitleleri tutunamaz, bu devletler çapında büyük bir mücadeledir, Müslümanların ferdi değil toplu çalışmasını, organize olmasını gerektirir.
Küfrün saldırısında Müslüman karşı tedbirleri alamazsa; en akli, en modern, en kuvvetli deliller ve vasıtalarla kendini savunmazsa, ailesini, çocuğunu bile düşmana kaptırır, hatta kendini kaybeder, mezhebini, meşrebini yitirir, feleğini şaşırabilir.
Onun için gece gündüz ilme çalışmak; hem dünyayı hem ahireti, hem garb'ı hem şark'ı, hem iyiyi hem kötüyü, hem dostu hem düşmanı gayet iyi bilmek ve tanımak gerekir.