Rüyanın insan hayatındaki etkisi nedir? Tabir edilmeyen, başkasına anlatılmayan rüyalar da çıkabilir mi?--Rüyanın hak tarafı vardır. Kur'an-ı Kerim'de de hak rüyalardan misaller vardır. Meselâ; Yusuf AS'ın rüyası, zindanda kendisine anlatılan rüyalar... İsmâil AS'ın kurban edilmesiyle ilgili İbrâhim AS'ın rüyası gibi rüyalar vardır.
Rüyalar birisine anlatılsın anlatılmasın, bazan bir gerçeği ifade ederler ve o gerçek vuku bulur. İyi yorulursa iyi olur. Kötü yoracak insana pek anlatmamak lâzım, o da tahakkuk edebilir. Anlatılacak kimseyi seçmek lâzım!..