İslamın sünnetini inkar edenin hükmü nedir ?

Sünnetin Hükmü: İşlenmesine karşılık farz ve vacib-ten az sevab, terkinde azarlanma vardır
Usulcülere göre sünnet, sünneti hüda ve sünneti zevaid olmak üzere iki kısımdır
Sünneti Hüda: Dinin tamamlayıcısıdır Ezan, ikamet, ce-maat gibi
Sünneti Hûdanın Hükmü: Onu terkeden kınanır
Sünneti Zevaid: Rasulullah (sas)'in adeti seniyeler rine denir Yemek, içmek, oturmak ve kalkmak gibi
Sünneti Zevaidin Hükmü: Onu terkeden kınanmaz, fakat işleyen sevap alır
Sünnetin de kifayesi vardır Ramazanın son on gününde itika-fa girmek, teravih namazını cemaatle kılmak gibi