Soru :
1- Kadının, Peçeyle Namaz kılması caiz midir?
2 - Musluman kadın, kafir / Muşrik kadınların Yanında Tesetturünü çıkarması caiz mi?


Kadının Namaz kılarken peçe kullanması mekruhtur. Zira Namaz kılan kişi alnını ve burnunu yere koyacaktır. (İbnu Kudame, Kitabu'l Muğni)

Kadınların yüz ve ellerinden başka yerlerini müslüman olmayan kadınlara göstermeleri ve bunların bakmaları üç mezhebte haramdır. Hanbeli'de haram değildir.(Abdurrahmen el Cezeri, El-fıkıhu ale'l mezâhibi'l erbe’a)

Hz. Ömer (r.anh), Ebû Ubeyde (r.anh)'ya yazdığı bir mektupta şöyle demiştir: "Bana, müslüman kadınların hamamlara Muşrik kadınlarla birlikte girdikleri haberi ulaştı. Bu, daha önceden kalma bir âdettir. ALLAH'a ve ahiret gününe inanan hiç bir kadının kendi dininden olmayanın avret yerine bakması helal olmaz" (İbn Kesîr, Muhtasaru't-Tefsîr, II, 600, 601).