İki işe bir niyet

Sual: Bir kimse, abdest alınca, hemen herhangi bir namaz kılsa, mesela kaza kılsa, niyet etmese de, abdestten sonra kılınan sübha namazı yerine de geçer mi?
CEVAP
Evet, geçer. Bir kimse, camiye girince farz, vacib, sünnet veya nafile namaz kılsa, tehıyyet-ül mescide hiç niyet etmese de tehıyyet-ül mescid namazı kılınmış olur. Bir fakir, Kurban Bayramı günlerinde nafile niyetiyle tavaf etse de farz yerine geçer. Yevm-i şekte yani Şaban ayının son günü nafile oruca niyet eder de, sonra o günün Ramazandan olduğu anlaşılırsa, o kimsenin tuttuğu oruç Ramazan orucu olur. Seher vakti, iki rekât teheccüd namazına niyet eder de, sonra fecrin doğduğu, yani sabah olduğu anlaşılırsa, bu iki rekât sabah namazının sünneti yerine geçer. (Muayyen bir günde [mesela Zilhicce ayının altıncı Perşembe günü] oruç tutacağım) diye adakta bulunan, o gün, nafile olarak oruç tutsa, nezri yani adağı yerine gelir. (Redd-ül muhtar)

Abdesti yok sanmak
Sual: Abdestim yok zannı fazla olmasına rağmen yine de namaz kıldım. Daha sonra abdestimin olduğunu kesin olarak hatırladım. Abdestli olarak kıldığım bu namaz sahih oldu mu?
CEVAP
Abdestsiz olduğunu sanarak namaz kılıp, sonra abdestinin olduğunu hatırlayanın namazını tekrar kılması gerekir. Kıbleyi tespit etmeden, vaktin girdiğini bilmeden de, namaza durulmaz.

Çamaşır ve bulaşık
Sual: Şâfiî’de, bulaşık makinesiyle bulaşık veya çamaşır makinesiyle çamaşır yıkanınca temiz olur mu?
CEVAP
Elbette temiz olur. Her mezhepte temiz olur. Çamaşır makinesi de, bulaşık makinesi de, içindekileri birkaç defa yıkıyor, duruluyor. Çamaşırları önce elde yıkamak gerekmez.

Çiçek ve mendil
Sual: Ceketin üst cebinde, yani yakada, çiçek veya mendil taşımak caiz midir?
CEVAP
Ziynet olacağı için, elde veya yakada çiçek taşımak mekruhtur. Mendil koymak da böyledir.

Kemikleri çürümüşse
Sual: Yıllar önce ölmüş birinin kabrini açıp, oraya bir başkasını defnetmek caiz midir?
CEVAP
Kemikleri çürümüşse caizdir. Çürümemiş olan birkaç kemik kalmışsa onlar kenara alınıp defnedilebilir.