Bir kadın, boşandığı kocasına varis olabilir mi?

Sorunun Detayı

Şafii mezhebinde boşanma halinde karı-koca arasında miras nasıl paylaşılır? Şafii mezhebinde ayrılan ya da kocası ölen kadına miras düşer mi? Ayrılan ya da kocası ölen kadının çocukları da varsa (erkek ve kız çocukları) eşinin mirasından ne kadar pay alır?


Hangi mezhepten olursa olsun miras ancak bir kimsenin öldüğünde geride bıraktığı varisleri için söz konusudur. Boşanma ile miras paylaşımı ve veraset intikali söz konusu olmaz.

Ölen kimsenin geride bıraktığı karısının mirastan payı ölenin çocukları varsa 1/8, çocuk yoksa 1/4 oranındadır. (bk. Nisa, 4/12)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet