Eğer bizler allahin rizasini kazanmak istiyorsak onlar gibi yaşamaliyiz...


İSLAMI EN GÜZEL YAŞAYAN NEBİ S.A.V. Dİ...SONRA SAHABEYDİ.ONLAR YAPTIKLARI İLE ALLAHIN RIZASINI KAZANDILAR VE CENNETE GİTTİLER..EĞER BİZLER ALLAHIN RIZASINI KAZANMAK İSTİYORSAK ONLAR GİBİ YAŞAMALIYIZ...

KABIRDE PEYGAMBER BUNLARI YAPMISTIR VE YAPMAMIZI ISTEMISTIR BUNUN DISINDA BAŞKA BIRSEY SOYLENDIYSE KAYNAKLARI ILE ORTAYA KOYULMASI GEREKIR...EGER DINDE YOKSA O AMEL,O BİDATTIR.YANI RED OLUNMUSTUR.Y...ANI SALİH AMEL DEĞİLDİR...Soru … 86 : İslam’da kabir ziyareti var mıdır ?

Cevap … 86 : Şüphesiz ki kabirlerin ziyaret edilmesi, islamın Müslüman-lara tavsiye ettiği en güzel şeylerden bir tanesidir.
“… Bureyde r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kabirleri ziyaret etmekten sizleri men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz …..”
MÜSLİM : 3.977.N - EBU DAVUD : 4.3235.N - TİRMİZİ : 2.1060.N - NESEİ : 4.2034.N - BEYHAKİ : 4.77 - AHMED : 5/3-50-355

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 87 : Kabir ziyaretinin faydaları nelerdir, bunları delilleri ile beraber izah eder misiniz ?

Cevap … 87 : Değerli Müslümanlar ! unutmayınız ki kabir ziyaretinin müslümana kazandıracağı bir çok faydalar vardır.
1 - Kabir ziyareti insana ölümü hatırlatır.
“ … Ebu Hureyre r.a’dan; dedi ki : Resulullah s.a.v annesinin kabrini ziyaret edip ağladı ve etrafındakileride ağlattı. Sonra şöyle buyurdu : Annem için istiğfar etmem hususunda Rabbimden izin istedim de bana izin verilmedi.Kabrini ziyaret etmem hususunda izin istedim, bana bu izin verildi. Siz de kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. ”
MÜSLİM :3.C.976/108.N - İBNİ MACE : 4.C.1572.N - EBU DAVUD : 4.C.3234.N

2 - Kabir ziyaretinde ibret vardır, öğüt vardır.
“… Bureyde r.a’dan ; Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Sizleri kabir ziyare-tinden nehyetmiştim, şimdi kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Muhakkakki kabirleri ziyarette - Ahireti ve ölümü - hatırlamak ve öğüt vardır.”
EBU DAVUD : 4.C.3235.N - TİRMİZİ : 2.C.1060.N - AHMED: 5/3.50.355.356


3 - Kabir ziyareti insanı duygulandırır, kalpleri yumuşatır ve gözleri yaşartır.
“… Enes r.a’dan ; Resulullah s.a.v şöyle dedi : Sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim, artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünki kabir ziyareti ; kalp-leri yumuşatır, gözleri yaşartır ve insana ahireti hatırlatır. Sakın boşver demeyin. ”
HAKİM : 4460.N

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 88 : Kadınlar da kabir ziyareti yapabilirler mi ?

Cevap … 88 : Evet … Kadınlar da kabir ziyareti yapabilirler ama aşırılık yapmadan. - Yani oralarda feryad etmeden, yaka paça yırtmadan ve isyan bari ifadeler kullanmadan -

“… Enes ibn Malik r.a şöyle demiştir : Peygamber s.a.v , bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadının yanından geçti de, o kadına : Allah’a ittika et ve sabreyle, buyurdu……”

BUHARİ : 3.C.1209.S

“… Resulullah s.a.v buyurdular ki : Ey Aişe Cibril sana Baki ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor… Ben Aişe de dedim ki : Ya Resulallah ! - Kabir de - olanlar için nasıl dua edeyim ? Resulullah s.a.v şöyle buyurdu :
Es selamu ala ehli’d diyari minel mu’miniyne ve’l muslimiyn ve yerhamullahu’l mustakdimiyne minna ve’l muste’hiriyne ve inna inşaallahu bikum la lahigun.


“ Mü’minler ve Müslümanlar diyarının ehline selam olsun. Allah, bizden evvel ölenlerle bizden sonra öleceklere rahmet eylesin. Muhakkakki bizlerde inşaallah sizlere kavuşacağız “
MÜSLİM : 3.C.974 / 103.N

“ … İbnu Ebi Muleyke r.a’dan ; o şöyle demiştir : Aişe bir kere kabirlerden doğru geliyordu. Kendisine :
- Ey Müminlerin annesi nereden geliyorsun ? diye sordum. Aişe :
- Kardeşim Abdurrahmân ibn Ebi Bekr’in kabrini ziyaret ettim ; oradan geliyorum, dedi. Ben ona :
- Resulullah s.a.v kabirleri ziyaretten nehyetmezmi idi ? dedim. Aişe :
- Evet, vaktiyle nehyetmiş idi ; fakat sonra ziyaret edilmesini emretti, dedi.”
HAKİM.1.376 - İBNİ ABDİL BERR 3.233 ; TEMHİD - BEYHAKİ : 4.78
“… İbn Abbas r.a’dan ; dedi ki : Resulullah s.a.v. kabirleri aşırı ziyaret eden kadınları lânetledi ”
İBN MACE :4.C.1575.N - EBU DAVUD:4.C.3236.N – NESEİ : 4.C.2045.N
“… Ebu Hureyre r.a’dan ; Resulullah s.a.v, kabirler – de aşırılıkyaparak oraları - ziyaret eden kadınları lânetledi. ”
TİRMİZİ :2.C.1061.N - İBNİ MACE: 4.C.1576.N

Hadislerde varid olan mubalağa siğası “ ZAVVARAT ” ifadesi nazari itibare alınırsa, kadınların aşırı olmayan ziyaretleri meşru, aşırılık yaparak ziyaret şekilleri ise gayrı meşru olduğu anlaşılacaktır…

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 89 : Kabir ziyaretinde neler yapmalıyız ?

Cevap … 89 : Müslüman bir kimse kabir ziyaretinde Allah resulü s.a.v’den varid olan şu duayı okumalıdır.
" السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين. وإنا، إن شاء الله، للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية "
“ Esselamu aleykum ehled diyarı minel mü’miniyne vel müslimin. Ve inne inşa-allahu le lahikun. Es elullahe lena ve lekumul afiyeh “
“ Ey mü’minlerin ve Müslimlerin diyarı ! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah dilerse muhakkak biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah tan bizlere ve sizlere afiyet dilerim “ }
MÜSLİM : 3.C.975.N

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

islam a davet..