Bu sözler küfür sayılırmı?

Sual: Şu internet çıkalı, her önüne gelen bir liste hazırlayıp ona buna gönderiyor. (Küfür listesi) olarak dağıtılan aşağıdaki ifadeler küfür müdür?
CEVAP
Akıl yürütmekle, kıyas yapmakla dinî hüküm verilmez. Böyle listeleri sağa sola göndermekle de, dine hizmet edilmiş olmaz. Haram gibi, küfür gibi çok önemli bir meselede muteber eserlerden almayıp (Şunlar küfür) demek çok veballi bir iştir. Herhangi bir sözünden dolayı bir Müslümana kâfir demek tehlikelidir. Birkaç örnek verelim:
(Onda iman ne gezer demek küfürdür) deniyor. O kimse kâfirse, ateistse, (Ateistte iman ne gezer) demek niye küfür olsun ki?

(Haram yemek tatlıdır demek küfürdür) deniyor. Elbette haramlar nefse tatlı gelir. (Elin tavuğu ele kaz, karısı da kız görünür) derler. Kendi hanımı dünya güzeli olsa, komşunun çirkin karısını güzel görür. Onunla günah işlemek tatlı gelir. (Bana şu haram tatlı geldi) demek, (Nefsime tatlı geldi) demektir. Böyle sözler günahsa da küfür değildir.

(Güzele bakmak sevabdır demek küfürdür) deniyor. Bu hadis-i şeriftir. Ama bu helâl olanlara bakmak içindir. (Harama bakmak sevabdır) dense küfür olur. Birkaç manaya gelen ifadeler için hemen küfür demek yanlış olur. Ne niyetle söylendiği bilinmeden küfür damgası basılmaz.

(Atın ölümü arpadan olsun demek küfürdür) deniyor. Bu da birkaç manaya gelen yerlerde kullanılır. Mesela çok çay içen biri,(Getir bir çay daha, atın ölümü arpadan olsun) dese küfür olmaz.

(Haydan gelen huya gider demek küfürdür) deniyor. Gerekçe olarak da, (Hay Allah demektir) deniyor. Bu söz, kolayca kazanılan şeyler, kolayca elden çıkar demektir. Buradaki hay kelimesinin Allahü teâlânın ismiyle alakası yoktur. Bunun gibi, hayhay, baş üstüne demektir. Buradaki hay kelimesi de, Allah anlamında değildir.

(Allah’ın sopası yok demek küfürdür) deniyor. Günah işleyeni, hainlik edeni, caniyi hemen cezalandırmaz gibi anlamlarda söyleniyor. Her ne kadar hoş bir söz değilse de, küfür demek doğru değildir.

(Oraya gitmeseydi ölmezdi demek küfürdür) deniyor. Mesela, (Anarşist bombayı atmasaydı insanlar ölmezdi) veya (Satanist, kendini yedinci kattan atmasaydı ölmezdi) demek küfür olmaz.

(Şu işi yaparsam kâfir olayım demek küfürdür) deniyor. Böyle yemin etmek yanlışsa da, küfür değildir, yemin kastıyla söylediği için yemin olur. Böyle diyene, (Kâfir oldu) denmez. Allah'tan başkasına yemin etmek büyük günahtır, ama hemen her şeye küfür demek Müslümanı tekfir etmek yanlıştır. Müslümana kasten kâfir diyenin kendi kâfir olur. Bunun için birkaç manaya gelen ifadeler için küfür demekten sakınmalıdır.