Besmele nasıl ve ne zaman söylenir

Besmele'den maksad; Allahû Teala (cc)'nın herhangi bir ismini zikretmektir. Esasen meşru olan her işe başlarken "Besmele" çekilmelidir. Aksi takdirde; yapılan amelde bereketsizlik ortaya çıkar.(31) Kur'an-ı Kerîm'de: "Artık üzerine Allah'ın ismi anılan (besmele çekilen hayvan)lardan yeyiniz. Eğer O'nun ayetlerine iman edenler (den) iseniz"(32) hükmü beyan buyurulmuştur. Kesilecek hayvanı kesecek olan kimsenin kıbleye doğru yönelmesi sünnettir. Daha sonra sesli olarak; "Bismillah-Allahû Ekber-Allahû A'zam-Allahû'r-Rahman, Allahu'r-Rahim ve bunlar gibi" Allah'ın isimleri anılır. Tehlil (La ilahe illallah), Tesbih (Sübhanallah) veya Tahmid (El-Hamdû Li'llah) demek de mümkündür.(33) Fakat dua hükmünde olan ibareler (allahümmağfirli -Allah'ım bana mağfiret et gibi) besmele hükmünde değildir. Allahû Teala (cc)'nın ismini Arapça söylemek şart değildir. Ancak müslümanların; başta besmele olmak üzere, namazlarını eda edebilecek kadar sûreyi (Hangi kavimden olursa olsun) ezberlemeleri farzdır. Fakat yeni müslüman olmuş bir kimse; kendi kavminin diliyle Allah (cc)'ın adını anarak hayvanı kesse yenilir. Çünkü farklı dillerle de olsa; Allahû Teala (cc)'nın adını anmak kafidir.