İyyake nestain ile Himmete çalışmıyor mu

İyyake nestain demek, Ya Rabbi, ancak senden yardım isteriz! demek... Evet, ancak Allahtan yardım isteriz ama, Allah-u Teala Hazretlerinin bize emrettiği şeyleri de yaparız. Mesela, Şu duayı yapın!.. Şu namazı kılın!.. Şunu okuyun!.. gibi tavsiyeleri oluyor.
Yine bazı kullarına vermiş olduğu salahiyetler oluyor. Mesela, Peygamber SAS Efendimize gelip dua isterlerdi. O da dua ederdi; o kulların o istediği olurdu.
O bakımdan salih kulların himmeti, İyyake nestaine aykırı değildir. O salih kullar ehlullah olduğu için, ricalullah olduğu için, Allah onlara salahiyet vermiş olduğu için; yine Allah sevgisinden dolayı onlara hürmet edildiğinden dolayı olur. Allah müsaade ederse, olur; Allah müsaade etmezse, onlar bir şey yapamaz.