Rabbena lekel hamd ne demek sesli - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Rabbena_Lekel_Hamd_Demek.mp3[/MP3]
Sual: Rükudan kalkarken, imam, cemaat ve yalnız kılan (Rabbena lekel hamd)der mi?
CEVAP
Yalnız kılan kimse, rükudan kalkarken hem(Semi’allahü limen hamideh), hem de (Rabbena lekel hamd) der. (Redd-ül-muhtar)

Namaz kılan kimse, imama uymuşsa, (Semi’allahü limen hamideh) demez, (Rabbena lekel hamd)der. Yalnız kılıyorsa, bunların ikisini de söyler. Muhit, Tatarhaniyye ve Hidaye kitaplarında da böyle bildirilmiştir. (F. Hindiyye)

Rükudan kalkarken (Semi’allahü limen hamideh) demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaatle kılarken, cemaat (Semi’allahü limen hamideh) demez, sadece(Rabbena lekel-hamd)der. (S. Ebediyye)

İmam, (Semi’allahü limen hamideh) demese de, cemaat (Rabbena lekel hamd)der.
İmam-ı a’zama göre, İmam (Rabbena lekel hamd) demez, İmameyn ise der buyuruyor. Kitapların çoğunda, İmam-ı a’zamın kavli tercih edilmiştir. (Redd-ül-muhtar)

Hanbeli ve Şafii’de ise, imamın, cemaatin ve yalnız kılanın(Rabbena lekel hamd) demesi sünnettir. Maliki’de yalnız kılanın ve cemaatin demesi mendubdur. (Mezahib-i Erbea)


Sual:
(Rabbena lekel hamd) yerine (Rabbena ve lekel hamd) demek caiz midir?
CEVAP
Rabbena ve lekel hamd demek de caizdir. Ancak, (Rabbena lekel hamd) demek daha uygundur.