Namazda zammı sureleri atlayarak okumak sesli anlatım - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Namazda_Sure_Atlayarak_Okumak.mp3[/MP3]
Sual: Namazda bir sure atlayarak okumak mekruh mu? Aradaki sure uzun olsa yine mekruh olur mu? Mesela (Vettini)yi, sonra (İnna enzelna)yı okumak mekruh mudur?
CEVAP
Her namazda, ikinci rekatta birinci rekatta okuduğundan üç âyet uzun okumak mekruhtur. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğundan sonraki bir kısa sureyi atlayarak daha sonrakini okumak da mekruhtur.

Buna göre, (Eraeytellezi)yi birinci rekatta okuyan kimsenin, ikinci rekatta (Kul ya)yı okuması mekruh olur. Çünkü bir küçük sure olan (İnna ateyna) atlanmıştır. (Vettini)den sonra (İnna enzelna)yı okumak mekruh değildir. Çünkü bu iki sure arasında uzun bir sure olan (İkra) diye başlayan sure bulunmaktadır.

Sual:
Birinci rekatta Kevser suresini okuyan kimse, ikinci rekatta da unutup yine Kevser suresini okumaya başladıktan sonra, bırakıp İhlası okusa mahzuru olur mu?
CEVAP
Ezberinde iki sure varken bir sureyi iki rekatta da kasten okumak mekruhtur. Fakat unutarak ikinci rekatta da aynı sureye başlarsa, bırakmaz, tamamlar. Hadis-i şerifte (Bir sureye başlarsan, onu oku ve artık değiştirme!) buyuruldu.

Sual: Namazda Asrdan sonra Hümeze veya Kureyş, Kevserden sonra Kâfirun veya Tebbet okunur mu?
CEVAP
Okuma sırası yukarıdan aşağıya doğrudur, ters okumak mekruh olur, kasten olmayıp da unutarak ters okunursa mekruh olmaz. Bir de okuduğumuz sureden sonraki sureyi atlayıp ondan sonrakini okumamız mekruh olur. En az iki sure atlamamız gerekir. Yahut hiç atlamayıp sıra ile okunur.

Bir de ikinci okuduğumuz sure birinci sureden üç âyet miktarı fazla olmamalıdır, olursa namaz mekruh olur. Şimdi buna göre, Asrdan sonra Hümeze okunmaz çünkü Hümeze 3 âyetten daha fazladır hepsi 9 âyet, Asr ise üç âyet. Kevserden sonra Kâfirun suresi de okunmaz, çünkü Kâfirun suresi Kevser suresinden üç âyet uzundur. Kevserden sonra Tebbet okunur çünkü üç âyet uzun değil iki âyet uzun.

Sual: Vitir vacip namazını kılarken 3. rekatta zammı sure olarak 2.rekatta okunan zammı surenin devamı olmayıp bir veya iki sure öncesi okunursa ne olur veya 3. rekat müstakil olarak kabul edilip bir önceki okunana bakılmaz mı?
CEVAP
Üçüncü rekat müstakil değildir. İkinci rekatta okunandan sonrakini veya daha aşağıdakilerini okumak gerekir. Kasten öncekileri okunursa mekruh olur, unutularak okunursa mekruh olmaz.

Sual:
Vitirde sıra ile Felak, Nas, Fil suresini okumak mekruh mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
İlk rekatta İhlas, ikincide, unutup Kevseri okumak mekruh mu?
CEVAP
Mekruh olmaz. Çünkü yanılmak özürdür.

Sual: Atlanılan sure uzun olursa, bir sure atlanabilir mi? Mesela Tinsuresinden sonra, uzun olan Alak suresini atlayıp Kadir suresi okunabilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kadir suresini okurken yanılıp bir âyet atlayarak okumuşum. Namaz bozulmuş oldu mu?
CEVAP
Hayır bozulmuş olmadı. Üç âyet okununca vacip yerine gelir.

Sual: Namazda zammı sure okurken unutularak bir âyet atlansa caiz olur mu?
CEVAP
Bundan önce veya sonra 3 âyet veya 3 kısa âyet uzunluğunda bir âyet okunmuşsa caizdir.
Okunmamışsa tekrar baştan alınır, 3 âyet okunur ve secde-i sehv de yapılır.

Sual:
Bir rekatta, atlayarak Kadir, Fil ve İhlası okumak caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Namazda, uzun bir sureyi okurken, üç veya daha fazla âyet-i kerime atlayarak diğer rekatta devamını okumak uygun mudur? Diğer rekatta okumaya devam ederken biraz ileriden okunabilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual: S. Ebediyye kitabında, (İmamın birinci rekatta, ikinci rekatta okuduğunun iki misli uzun okuması sünnettir) deniyor. Mesela imam, birinci rekatta 5 âyet olar Fil suresini, ikinci rekatta 4 âyet olan Kureyş suresini okusa mekruh mu olur? Birinci rekatta 3 âyet olan Nasr, ikinci rekat 4 âyet olan Tebbet'i okusa mekruh mu olur? Mekruh ve sünnet olana birer örnek verir misiniz?
CEVAP
Hiç birisi mekruh olmaz. İkinci rekatta okunan sure, birinci rekatta okunanla aynı âyet miktarı olsa, hatta ondan iki âyet fazla olsa yine mekruh olmaz. Üç âyet fazla olursa mekruh olur. Yani, ikinci rekatta, birinciden üç âyet uzun okumak mekruhtur.

Birkaç örnek verelim:
Kureyş’ten sonra Maun suresini, Kevser’den sonra Kâfirun’u okumak mekruh olur. Kevser’den sonra Nas okumak da mekruh olur. Çünkü ikinci okunanlar, birinci sureden üç âyet fazladır. İhlas’tan sonra Felak suresini okumak veya Felak’tan sonra Nas suresini okumak mekruh olmaz. Çünkü ikinci okunanlar, birinci okunanlardan sadece bir âyet uzun, üç âyet uzun olursa mekruh olur. Bu kaide, kısa sure ve âyetler içindir. Uzun bir âyetten sonra, üç veya daha fazla âyet okumak mekruh olmaz. Mesela birinci rekatta, Âyet-el kürsi ikinci rekatta, 6 âyet olan Kâfirun suresi okunursa mekruh olmaz.

İmamın, önce Maun, sonra Kevser, önce Kâfirun sonra Nasr suresini okuması sünnet olur. Çünkü birinci rekatta, ikinci rekatta okuyacağının iki misli uzun okumuş oluyor. Bunun gibi önce, Alak suresini, sonra Kadir suresini okuması da sünnet olur. Çünkü Alak suresi, Kadir suresinin iki mislinden daha büyüktür.

İmamın sağ tara selam verirken, sol tarafa verdiği selamdan daha yüksek sesle söylemesi de sünnettir. İki tarafa da aynı tonda selam verirse mekruh olmaz ise de, sünnete uymamış olur.

Sual:
Bazen, okurken zammı surelerin sırasını şaşırıyorum, Kevserden sonra İhlas okuyacakken unutup Fil suresini okuyorum. Başlayınca hatırıma geliyor, bırakıp İhlas suresini mi okumam gerekir, yoksa devam edebilir miyim? Devam edersem mekruh olur mu?
CEVAP
Unutmak özürdür. Daha önceki sureye başlanmışsa devam edilir, mekruh olmaz. Kasten önceki sureyi okumak mekruh olur.

Sual: Namazda birinci rekâtta okuduğumuz zammı sureden bir öncekini veya bir sure atlayarak ikincisini okumak mekruh oluyor. Mesela, birinci rekâtta Maun suresini, ikinci rekâtta ise, Kevser suresini okuyacağımız yere, yanılarak bir önceki olan Kureyş veya Kevser'den sonraki Kâfirun suresini okumaya başlayınca, yanıldığımızı hatırlarsak ne yapmak gerekir?
CEVAP
Devam edilir. Unutmak özür olur, yanılarak okuyunca mekruh olmaz.