Namazda sarık takke kullanmak hakkında sesli anlatım - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Namazda_Sarik_Takke_Kullanmak.mp3[/MP3]
Sual: Sarıkla mı, yoksa takke ile mi namaz kılmak daha sevaptır?
CEVAP
Sarık takkeden daha faziletlidir. Herhangi bir başlıkla namaz kılmak, başı açık kılmaktan daha faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bedir’de, Huneyn’de sarıklı melekler yardım etti. Sarık, müminle, kâfiri ayırt edici bir alamettir.) [Deylemi]

(Takke üzerine sarık sarmak, müşriklerle aramızdaki farktır. Sarığın her dolaması için bir nur ihsan olunur.)
[İ.Maverdi]

(Sarıkla kılınan iki rekat nam
az, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha efdaldir.) [Ebu Nuaym]

İbni Asakir’in bildirdiği hadis-i şerifte, (Resulullah, sarığın altına ve sarık sarmadan da takke giyerdi) buyurulmaktadır.

Müslim’in bildirdiği hadis-i şerifte, (Resulullah, sarık sardığında, ucunu iki küreği arasına [iki karış kadar] uzatırdı) buyurulmaktadır. (Mevahib-i Ledünniyye)

Taylasansız sarıklar
Sual:
Evde namaz kılarken sarık sarıyorum. Bazı kimseler sarıklarının uçlarını iki omuzları arasına alıyor, bazıları da hiç ucunu sarkıtmıyor. Bunların hangisi bid’attır?
CEVAP
İkisi de bid’at değildir. Resulullah efendimiz, taylasanı olmayan kalensüve [başlık, takke] de giydiği için, bugünkü imamların sarıklarına bid’at dememelidir. Taylasan, sarığın sarkan kısmı demektir. Resulullah, sarığının altına kalensüve giyerdi. Sarıksız da kalensüve giydiği olurdu. Yemen malı takke de giyerdi. (İ. Asakir)

Evla olanı ise, sarığın ucunu iki karış kadar iki küreğin arasına sarkıtmaktır. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Sarık sarın! Sarığın ucunu da sırtınıza doğru sarkıtın.) [Taberani]

Resulullah, sarığının ucunu iki kürek arasına sarkıtırdı. (Tirmizi, Taberani)

Nâfi, İbni Ömer’in sarığını kürek kemikleri arasına sarkıttığını söyledi. (Tirmizi)

Hazret-i Hüseyin’in oğlu Ali’nin oğlu Muhammed bildiriyor ki:
Cabir bin Abdullah’ın sarığın ucu geriye dönüktü. Bize imam olup, namaz kıldırdı. (Müslim, Ebu Davud)

Resulullah efendimiz, ekseriya beyaz, bazen siyah tülbendi başına sarık olarak sarıp, ucunu iki omuzu arasına sarkıtırdı. Sarığını takkesiz sarar, bazen sarıksız fitilli takke giyerdi. (H.L.O. İman)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak bid’at, iki kürek arasına sarkıtmak sünnettir. (1/186)

İmam-ı Rabbani hazretlerinden gelen silsileye bağlı olanların, sarıklarını onun sardığı gibi sarmaları isabetli olur.

Sual:
Namazda renksiz ve şeffaf naylon takke giyilebilir mi?
CEVAP
Namaz kılarken erkeklerin başını örtmesi sünnettir. Maksat saçları göstermemek değil, başa bir şey koyarak sünneti yerine getirmektir. Böyle niyet ederek renksiz, şeffaf naylon takke giyilebilir.

Sual: Şafii’de başı örtmek sünnet değil mi?
CEVAP
Şafii mezhebinde de başı sarık veya takke ile örtmek sünnettir. (Fetava i kübra c.1, s.169)
Dört mezhepte de takke sarığın yerini tutmaz, ama takke başı kapattığı için namazı mekruh etmekten korur. Sarıkla kılmak elbette daha faziletlidir.

Başı örtmek, dört mezhepte de sünnettir. Dört mezhepte de kollar sığalı, yani açık kılmak mekruhtur. Kâbe’deki durum bundan müstesnadır. Kadınla erkek yan yana namaz kılamazken Kâbe’de kılması caizdir. Oranın hükmü farklıdır.

Sual:
Üzerinde Allah yazılı takke ile namaz kılmak caiz midir?
CEVAP
Caizdir.

Sual: Haç veya siyonist işareti olan takke ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP
Haçı ibadet olarak yaptıkları için asla caiz olmaz. Siyonist işareti âdette bir sembol olduğu için mahzuru olmaz.

Sual:
Namaz kılarken taktığımız takkeyi takıp tuvalete girmenin mahzuru var mı?
CEVAP
Mahzuru olmaz, takke ile girmek sünnettir.

Sual:
Tepesinde topuz olan takke takmak uygun mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Abdest alırken, misvak kullanılmasa, sadece dişler, diş fırçası ile fırçalansa, sünnet yerine gelmiş olur mu? Bir de namaz, sarıkla değil de, takke ile kılınsa sünnet yerine gelmiş olur mu?
CEVAP
Fırça, misvak yerine, takke de, sarık yerine geçmez. Ancak dişleri fırça ile temizlemekle sünnet yerine gelmiş olur. Çünkü, dişleri, bir şey ile ovmakla, temizlemekle sünnet yerine gelmiş olur. Parmaklarla da temizlense sünnet ifa edilmiş olur. Fırça ile veya parmakla değil de, misvak ile temizlenirse müstehap sevabı da alınmış olur. Müstehabı küçümsememelidir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Müstehap, Allahü teâlânın sevdiği şeydir. Eğer bütün dünyayı Allahü teâlânın sevdiği bir şey için verseler, hiçbir şey vermiş olmazlar. (Berekat)

Takke ile namaz kılınca sünnet yerine gelmiş ve mekruh da işlenmemiş olur. Sarıkla kılınırsa müstehap sevabı da alınmış olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha efdaldir.) [Ebu Nuaym]

Sarık sarmak zevaid sünnettir. Yani kılık kıyafetle ilgili bir sünnettir. Arapların kâfirleri de sarıkla gezerlerdi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Sarık Arapların tacıdır.)
[Beyheki]

Resulullah efendimiz de giydiği için bize zevaid sünnet olmuştur. Namazda giyilmesi ise müstehaptır. Evde takkeye bir tülbent sararak kılmak iyi olur. Hiçbir müstehabı küçük görmemelidir.

Sual: Takkesiz namaza duranın takke giymek için namazı bozması caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Çünkü takke giymek sünnettir. Sünneti yapmak için haram işlenmez. Namazı bozmak ise haramdır.
Sual: Mendil, takke bulunmadığı zaman, takke yerine kullanılabilir mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Delikleri büyük olup, saç görülen dantel takke ve parmak sığacak kadar yırtığı olan takke ile, erkeklerin namaz kılması mekruh mudur?
CEVAP
Mekruh değildir. Erkeklerin saçlarının görülmesi mekruh olmaz. Başı kapatmak sünnettir. Delikli takke ile de bu sünnet yerine gelir.

Sual: Takkesini evde unutan, cami önünde, bir takke daha alsa israf olur mu?
CEVAP
Bir takke daha almak, israf olmaz.

Sual: Tirmizi’deki hadis-i şerifte, Resulullah efendimizin, taylasan denilen sarığın ucunu, iki küreği arasından uzattığı bildiriliyor. Şimdiki imamların giydikleri sarıkların ucu sarkıtılmadığına göre, bid’at olmuyor mu?
CEVAP
Resulullah efendimiz, taylasanı olmayan kalensüve [başlık, takke] de giydiği için, bugünkü imamların sarıklarına bid’at dememelidir.

Sual:
(Başı açık namaz kılmak, takke ile kalmaktan daha iyidir. Çünkü takke Yahudi âdeti) deniyor. Takke ile namaz kılmak sünnet değil midir?
CEVAP
Takkenin Yahudi âdeti ile ilgisi yoktur. Namazda başı örtmek sünnettir, takke ile de bu sünnet yerine gelir. Sarık sarılırsa, ayrıca müstehab sevabı da kazanılmış olur. Takke ile namaz kılmak, sarıkla kılınan kadar sevap olmaz. Bunun için evde, takkeye bir tülbent sararak, yani sarık haline getirerek namaz kılmak, daha çok sevap olur.

İslam âlimleri buyuruyor ki:
Resulullah, sarıksız da, takke giyerdi. (İbni Asakir)

Resulullah, ekseriya beyaz, bazen siyah tülbenti başına sarık olarak sarıp, ucunu bir karış kadar iki omuzu arasına sarkıtırdı. Sarığını takkesiz sarar, bazen sarıksız fitilli takke giyerdi. (H.L.O. İman)