İman hakkında Çeşitli soru ve cevaplar sesli anlatım - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Imanimiz_Hakkinda_Cesitli_Sual_ve_Cevaplar.mp3[/MP3]
Sual: Tecdid-i iman, yani iman yenilemek tam olarak nasıl yapılır?
CEVAP
O işten pişman olmak ve kelime-i şehadet getirmekle iman yenilenmiş olur.

Sual: Tecdid-i iman ve nikah duası nasıldır?
CEVAP
Şöyledir:
Allahümme inni üridü en üceddidel imane vennikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedür resulullah.

Sual: Herhangi bir sebeple küfre düşürücü söz söylenmiş olsa, tecdid-i iman ve tecdid-i nikah dualarıyla, iman ve nikah tazelenmiş olur mu?
CEVAP
İman tazelenir, nikah tazelenmiş olmaz. Nikah tazelemek için nikahın şartlarına uymak gerekir.

Sual: İmanda mukallitlikten kurtulmak için neyi bilmek lazımdır?
CEVAP
Yer, gök ve canlılardaki, kendi organlarındaki düzeni görüp, işitip, öğrenip de bunları yapan bir varlığın mevcudiyetini düşünmek, mukallit olmaktan çıkarır. Hepimiz imanda mukallit değil, amelde mukallidiz.

Sual: Küfre düşüren bir söz söyleyip sonra tevbe eden kimse, önceki abdestiyle namaz kılabilir mi? Yani küfre düşenin abdesti bozulur mu?
CEVAP
Evet bozulur. Hatta gusletmesi bile müstehap olur. (Hindiyye)

Sual:
Çok günah işliyor, pişman oluyorum. Kendi kendime acaba ben imansız mıyım diyorum. İmanlı olduğumu gösteren net bir ölçü yok mu?
CEVAP
Namaz kılmak, kişinin imanlı olduğuna alamettir. Şu hadis-i şerif de, iman için bir ölçüdür:
(İyilik edince sevinen, günah işleyince üzülen gerçek mümindir.) [Tirmizi, Hâkim]
Daha sonra, işlediği günaha üzülmek de, iman alametidir.