İnsanları yargılamak hakkında sesli anlatım - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Insanlari_Yargilamak.mp3[/MP3]
Sual: Din kitaplarında, ateiste kâfir, Müslümana Cennetlik, Müslüman olmayanlara Cehennemlik deniyor. Siz insanları yargılayamazsınız, ancak Tanrı yargılar. Sahabelerle Müslümanların Cennete ve gayrimüslimlerin ise Cehenneme gideceğini nereden biliyorsunuz? Cennet Müslümanların tekelinde midir?
CEVAP
İnsanların da, Cennetin Cehennemin yaratıcısı da, mülkün sahibi de Allahü teâlâdır. (Bana ve sevgili Peygamberime inanırsanız, bildirdiği gibi amel ederseniz, Cennete girersiniz. İnanmazsanız Cehenneme girersiniz) buyuruyor. Hüküm koyan, yargılayan Allahü teâlâdır. Kimin Cehenneme gideceğini elbette Allahü teâlâ bildiriyor. Biz Onun bildirdiğini yazıyoruz. Müşriklerin, gayrimüslimlerin Cehennemlik olduğunu Allahü teâlâ bildiriyor. Beş âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah
[Ahirette] şirki [kâfirliği] asla affetmez. Diğer bütün günahları ise, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48]

(Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler
, Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.) [Bekara 39]

(Sizden kim, dininden dönüp kâfir olarak ölürse, onların
yaptıkları [iyi] işler dünya ve ahirette boşa gider. Cehennemlik olarak orada devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

(İnkârcıların
[kâfirlerin] malları da, evlatları da Allah indinde bir fayda sağlamaz [onları cezadan kurtaramaz.] Onlar Cehennem yakıtıdır.) [Al-i İmran 10]

(Elbette, ehl-i kitaptan olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.)
[Beyyine 6]

Görüldüğü gibi kimlerin Cehenneme gideceğini Allahü teâlâ bildiriyor. Kimlerin Cennete gideceğini de yine O bildirmiştir. Beş âyet-i kerime meali de şöyledir:
(İman edip salih a mel işleyenler ve Rablerine huşu ile itaat edenler Cennet ehlidir, orada ebedi kalırlar.) [Hud 23]

(Elbette Allah, iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır.)
[Hac 14]

(Kim bir kötülük işlerse, ona ancak yaptığının bir misli ile ceza verilir. Erkek veya kadın, her kim de mümin olarak iyi bir amel işlerse, işte onlar Cennete girerler. Orada hesapsız olarak rızıklandırılır.)
[Mümin 40]

(Hicret eden
[Eshabdan] ve onlara yardım eden ensardan ve iyilikte onların izinden gidenlerden, Allah razıdır. Hepsi de Cennetliktir.) [Tevbe 100]

(Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı
[Cenneti] vaad etmiştir.) [Hadid 10]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]


Sen yargılayamazsın
Sual:
(İçki içmek günahtır) veya (İslamiyet’e inanmayan Cehenneme gider) dediğimiz zaman, (Sen kimseyi yargılayamazsın, onun kalbi belki temizdir, sen kalbe bak. Herkesi ancak Tanrı yargılar) diyorlar. Biz öyle söylemekle onları yargılamış mı oluyoruz?
CEVAP
Siz kendiliğinizden bir şey söylemiyorsunuz ki. Dinin emrini, Allahü teâlânın emrini bildiriyorsunuz. Dinsizlerin Cehenneme gideceğini, içki içmenin günah olduğunu Allahü teâlâ bildiriyor. Ayıplanmamak ve kusurlarını örtmek için dinsizler ve din cahilleri her zaman buna benzer şeyler söylerler. Kalbin temiz olmasının ölçüsünü dinimiz bildirmiştir. Şarapla, günahla kirlenen kalb temiz olmaz.