İmansızlığa götüren büyük günahlar nelerdir sesli anlatım - sesli sohbet dinle
[MP3]http://www.mehmetalidemirbas.com/Ses/Imansizliga_Goturen_Buyuk_Gunahlar.mp3[/MP3]
Sual: Günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı?
CEVAP
Büyük günahları işlemek ve devam etmek insanı küfre sürükleyip, imansız ölmesine sebep olabilir.

Sual: Büyük günahlar nelerdir?
CEVAP
Büyük günahlardan bazıları şunlardır:

1-
Bid'at sahibi olmak

2-
Günah işlemeye devam etmek

3-
Müslüman olduğuna şükretmemek

4-
İmansız ölmekten korkmamak

5-
Zulmetmek

6-
Anaya-babaya âsi olmak

7-
Doğru olsa da çok yemin etmek

8-
Namazı öğrenmeye ve çoluk-çocuğa öğretmeye önem vermemek

9-
İçki içmek

10-
Yalan yere evliyalık taslamak

11-
Günahını küçük görmek

12-
Kendini beğenmek

13-
İlim ve ibadeti ile kendini üstün görmek

14-
Haset etmek

15-
Tecrübe etmeden bir kimseye iyi demek

16-
Yalana, gıybete devam etmek

17-
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından uzak durmak

18-
Kâfir olsa da komşusuna eziyet etmek

19-
Dünya işleri için, çok sinirlenmek

20-
Büyü yapmak

21-
Salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek

22-
Allahü teâlânın sevdiklerini sevmemek; sevmediklerini sevmek

23-
Mümin kardeşine üç günden fazla kin tutmak

24-
Zina veya livata yapmak

25-
Açık saçık giyinmek

26-
Katillik

27-
Hırsızlık

28-
Uyuşturucu madde kullanmak

29-
Gasp

30-
Ramazan orucunu, açıktan yemek

31-
Zaruretsiz faiz vermek

32-
Haksız yere yetim malı yemek

33-
Ölçü ve tartıda hile yapmak

34-
Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak

35-
Kalb kırmak

36-
Rüşvet almak

37-
Malın zekatını ve uşrunu vermemek

38-
Canlı hayvanı ateşte yakmak

39-
Kur'an-ı kerimi öğrendikten sonra, okumasını unutmak

40-
Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek

41-
Hainlik etmek

42-
Eshab-ı kiramdan herhangi birisini sevmemek

43-
Namuslu kadına, kötü kadın demek

44-
Müslümanlar arasında söz taşımak

45-
Avret yerini açmak veya başkasının avret yerine bakmak

46-
Emanete hıyanet etmek

47-
Cimrilik

48-
Dünyaya düşkünlük

49-
Allahü teâlânın azabından korkmamak

50-
Haramı haram helalı helal bilmemek

51-
Falcıların falına inanmak

52-
Kadına, kıza yani harama bakmak

53-
Kadınların erkek, erkeklerin kadın elbisesi giymesi

54-
Ettiği iyiliği başa kakmak

55-
Allah’tan gayriye yemin etmek. Mesela çocuğumun ölüsünü öpeyim gibi

56-
Küçük günahı işlemeye devam etmek

57-
Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp durmak

58-
Çalgı çalmak ve dinlemek

59-
İntihar etmek

60-
Dinini öğrenmemek.


İmanı kurtarmanın çaresi
Sual: (Dinin onda birini yapan kurtulur)
anlamında bir hadis varmış. Yani on farzdan birini yapan ve on haramdan birinden kaçan kurtulacak mıdır?
CEVAP
O hadis-i şerifin meali şöyledir:
(Ey eshabım, siz öyle bir zamandasınız ki, dinin emir ve yasaklarının onda birine uymazsanız helak olur, Cehenneme gidersiniz. Öyle bir zaman gelecek ki, emir ve yasaklarının onda birine uyabilen, Cehennemden kurtulur.) [Tirmizi, Taberani]

Bir başka hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Siz öyle bir zamandasınız ki, âlimleri çok, hatipleri azdır. Bugün bildiğinin onda birini terk eden helak olur. Bir zaman gelecek ki, bilenler az konuşanlar çok olacaktır. O zamanda, dinin emir ve yasaklarının onda birine uyan kurtulacaktır.) [İ. Ahmed]

İmam-ı Türpüşti diyor ki:
Bu hadis-i şerif, emir olunanların hepsi için değildir. Çünkü dinin aslında bildirildiği gibi öyle emirler vardır ki, müminlerden hiçbir fert onu terk edemez. Onu ihmal etmek için özür makbul olmaz. O farzlar muaf olamaz. Bu hadis-i şerif emr-i maruf ve nehy-i münker içindir. Yani, siz öyle bir zamandasınız ki, emr-i maruf ve nehy-i münkerden birini terk etseniz helak olursunuz. Çünkü din kuvvetlenmiş, hak meydana çıkmıştır. Dinin yardımcıları çoktur. Hiçbiriniz mazur olmaz. Gevşeklik özür olmaz. Fakat, fitne fesat zamanında, hak gizli olur. O zaman böyle değildir.

Müslümanların kimsesiz kaldığı bir zamanda, İslamiyet için, azıcık yardım etmek, binlerce altın vermiş gibi sevap olur. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete, kat kat çok sevap verilir.

Büyük bir âlimin açıklaması da şöyledir:
Bu hadis-i şeriften maksat, imanı kurtarabilmektir. İmanı kurtarabilmek yani imanla ölmek için de iki şey lazımdır:
1- Doğru imana yani Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak.
2- Salih amellere sarılmak.

İman, muma benzer, ibadetler mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de, İslamiyet’tir. Olmazsa fener, mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz, İslam olmayınca, iman da yoktur. Bunun için Kur’an-ı kerimde, (İman edip salih amel işleyenler) ifadesi geçmektedir. Demek ki imanı muhafaza edebilmek için, salih ibadetlere sarılmak şarttır. Salih ibadetlere sarılabilmek için de fıkhı iyi bilmek şarttır. Çünkü bilmeden yapılan ibadet boşa gider.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği, fıkıh bilgisidir.) [Beyheki]

(Allahü teâlâ, iyilik etmek istediği kulunu fakih yapar.) [Buhari]

(Allah indinde en üstün kimse fakihtir.)
[M.Zühdiyye] (Fakih = fıkhı bilen)

(İbadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.) [İbni Abdilberr]

(Âlimlerin en hayırlısı fıkıh âlimleridir.) [İ.Maverdi]

(Fıkhı bilmeden ibadet etmek, gece karanlıkta bina yapıp, gündüz yıkmak gibidir.)
[Deylemi]

(Az fıkıh bilmek çok ibadetten iyidir. İhlasla ibadet edene fıkhı öğrenmek nasip olur.) [Taberani]

Fıkıh bilmeden Allah’ın varlığını ispata çalışmakla iman kurtarılmaz. Küfre düşürücü söz ve hareketleri bilmeyen her zaman küfre düşer. Mesela Allah düşünür demek veya İslamiyet bir düşünce sistemidir demek, ilahi şuur demek küfürdür. Allahü teâlâ, (İman edip salih amel işleyenler hariç herkes zarardadır) buyurdu. (Asr suresi)

Kâmil iman sahibi olmak için
İmanın yenilenmesi, parlaması, yani kâmil imana sahip olmak için yapılacak işler vardır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
(Kimde şu 3 şey bulunursa, imanı kâmil hâle gelir: Allah rızası için yaptığı işlerde kınanmaktan korkmaz, riyadan kaçınır, biri dünyaya, diğeri ahirete ait iki işle karşılaştığı zaman, ahiret için olan işi, dünyalığa tercih eder.) [Deylemi]

(İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, diliyle de Allah’ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da hoş görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek, hayır konuşmak veya susmaktır.)
[Taberani]

(Şartlarına riayet ederek namaz kılan imanlıdır.)
[İ.Neccar]

(İmanın tadını bulmak isteyen, sevdiği kişiyi yalnız Allah için sevsin!) [Beyheki]

Çok önemli tenbih
Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın, her sözünde, her işinde, Allahü teâlânın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya önem vermeyenin imanı gider. İmansız kimse, kabirde azap çeker. Ahirette Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Küfre düşmek çok kolaydır. Her sözde, her işte küfre düşülebilir. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kere, Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise, pişman oldum. Beni affet diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden daha önemli bir vazife yoktur. Kul hakkı bulunan günahlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tevbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. (Seadet-i Ebediyye)