Dinimizde söylenmesi caiz olan sözler sesli anlatım - sesli sohbet dinle

Sual:
Allah malı istediğine, ilmi isteyene verir demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
İnce köprü için (Sırat köprüsü gibi) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mecazi olarak trafik kurbanı, şöhret kurbanı demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kötü hava şartları demek caiz midir?
CEVAP
Evet.

Sual: (Min Malallah ya Muhsinin) ne demektir?
CEVAP
(Ey ihsan sahipleri, hayır sahipleri, iyilikseverler, Allah’ın size verdiklerinden siz de ihtiyaç sahiplerine verin) demektir.

Sual:
Ahirete, öbür dünya demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hallacı Mansur, Enelhak demekle ben bâtıl değilim, hakkım diyor diye tevil etmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(Rabbin verecek) âyetine (Çeşitli nimetler verecek) denir mi?
CEVAP
Evet. Allahü teâlâ Habibine çok nimetler verecek elbette.
Sual: (Cuma geceleri evde helva yapıp kokutmalı, ruhlar eve kokusuna gelir) sözü uydurma mıdır?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kur’an-ı kerimde (yalnızca Allah’tan korkun) buyuruluyor. Bu ne demektir?
CEVAP
(Yalnız bana ibadet edin, ilah olarak yalnız beni tanıyın benim bildirdiklerime uyun) demektir. Yoksa köpekten, casuslardan korkmayın demek değildir. Tehlikelerden korkmak lazımdır. Allah’tan korkmayanlardan korkmak gerekir.

Sual:
Meczup veliler, dine aykırı sözlerinde mazur mudur?
CEVAP
Evet.

Sual:
Tahmin yürütüp (Amerika yenilir) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kötü kimseye (İbiş) diye hakaret etmek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(İnsanlar uykudadır) hadisine, peygamber de dahil mi?
CEVAP
Enbiya ve evliya ölmeden önce ölmüş, öldükten sonra verilecek nimetlere kavuşmuş, dünyada gafletten uyanmıştır.

Sual:
Herkesin bir hesabı var Allah’ın da bir hesabı var demek uygun mu?
CEVAP
Caizdir.

Sual: "Düşmez kalkmaz bir Allah" demek uygun mudur?
CEVAP
Evet uygundur.

Sual: Birisi "ne var, ne yok" deyince, "sağlık, güzellik" sözlerle cevap verilebilir mi? Bazı kimseler bu soruya "Allah var, şeriki yok" diye cevap veriyor ve böyle cevap vermenin gerektiğini iddia ediyorlar.
CEVAP
Birinci şekilde söylemenin mahzuru yok. İkinci şekildeki cevap ise sorulan soruya cevap değildir. Sen evde bir kişi misin diye sorulsa, öteki de bir olan Allah’tır dese, sorulan sorunun cevabı olur mu? Dini bilmeyen kimselerin uydurdukları sözlerdir.

Sual:
Telefonda hanımıma bir tanem dedim. Arkadaş, (Öyle deme, bir tane olan Allah’tır. Böyle söylemekle küfre girdin dinin gitti, nikahın da bozuldu) dedi. Böyle söylemekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Böyle söylemenin hiç mahzuru yoktur.

Sual:
Ona çok şey borçluyum demek uygun mudur?
CEVAP
Maddi-manevi iyilik edene teşekkür edilir. (İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmemiş olur) buyuruldu. (Ona çok şey borçluyum) demekte de mahzur yoktur.

Sual:
Delikanlı demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Su ikram edene (Geçmişlerinin canına değsin) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(İyi şanslar, şansın bol olsun) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(Bu toprağa adam eksen biter) demek caiz mi?
CEVAP
Evet. Verimli toprak denmek isteniyor.

Sual:
(Bu işin lamı, cimi yok) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Bir varmış bir yokmuş demekte mahzur var mı?
CEVAP
Hayır.

Sual: Peder ne demektir? Baba yerine kullanmak caiz midir?
CEVAP
Peder, Farsça baba demektir. Kullanmakta mahzur yoktur. Babaya peder, kayınbabaya kayınpeder denir.

Sual: İki başlı bir çocuk olunca, "hilkat garibesi" demek caiz midir?
CEVAP
Caizdir. Allah böyle yaratmış demektir. Cenab-ı Hak, her şeye kadirdir.

Sual: Şarap içmek istiyorum demek küfür mü?.
CEVAP
Küfür olmaz. Şarap içilse de küfür olmaz, haram olur.

Sual: Banka iyi para kazanıyor demek küfür olur mu?
CEVAP
Hayır. Bu işte iyi para var, demek çok para demektir. İyi, çok anlamında kullanılıyor.

Sual: Zor bir durumdan kurtulunca (Allah bizi kurtardı) manasına (Allah yüzümüze baktı) ifadesi kullanmanın mahzuru var mıdır?
CEVAP
Mahzur yoktur.

Sual: Kızarak (Bize her şey haramdır) demek küfür olur mu?
CEVAP
Olmaz.

Sual:
(Yerden göğe kadar haklısın) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
(Allah canlıları hafız ismiyle koruyor) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
İlahi kasd demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mubah bir şeyin yapılmasına mani olmak için (Yapma onu günah) demekle mubaha haram demiş olur muyuz?
CEVAP
Hayır.

Sual:
İlahi Ali Bey demek caiz mi?
CEVAP
Evet. İlahi, ilaha yani Allah’a ait demektir. Yani, Ey Allah’ın kulu Ali bey demektir.

Sual:
Saygı için (Allah buyuruyorlar ki) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Allah’a (Günahımı affediniz) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Müftü olsam, gıybet edenlerin dillerini kesilmesine fetva verirdim demek küfür mü?
CEVAP
Hayır.

Sual: (Gökten zembille mi indi?) demek küfür olur mu?
CEVAP
Küfür olmaz.

Sual: Telefonda, alış-verişte kâfire (efendim) demek caiz midir?
CEVAP
Evet, kâfirlere de âdet olarak söylenilen hitapları söylemek caizdir.

Sual: (Bana illallah dedirtti) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Çocuk yaramazlık edince, (İllallah dedirtiyor)diyorlar. Böyle söylemek caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir. İllallah demek, (Ancak Allah…) demektir. Yani, ancak Allah bu işi halleder demektir.

Sual:
Hileli iş yapana, (Helal olsun adama) demek küfür olur mu?
CEVAP
Hayır. Çünkü hile değil, gizleme işi takdir ediliyor.

Sual:
Kâfir doktora, bilgisini kastedip (İyi doktor) demek caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: (Ali Beyi Allah, terzilik yapsın diye yaratmış) demek küfür mü?
CEVAP
Hayır. Sanki terzilik için yaratmış demek de caiz.

Sual: (Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur) ifadesi, ata sözü müdür, hadis midir?
CEVAP
Hadis-i şeriftir, atasözü olarak kullanılmaktadır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Kalb, çok zaman his organlarına bağlıdır. Duygu organlarından uzak olanlar, kalbden de uzak olur. Hadis-i şerifte, (Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur) buyuruldu. Bu hadis-i şerif, kalbin duygu organlarına bağlı bulunduğu mertebeyi göstermektedir. (m.117)

Sual:
Kur’anın bir zahir, bir de batın manası vardır demek ve dinin emir ve yasaklarına kabuk, tasavvuf ise özdür demek doğru olur mu?
CEVAP
Batıniler, (Kur’anın zahir ve batın manası vardır. Batın [iç, öz] manası gerekir, cevizin kabuğu değil, içi, özü işe yarar. Emir ve yasaklara uymak gerekmez) derler. Böyle söylemek dine aykırıdır.

Tasavvuf ehli de, İslamiyet’i cevize benzetirler. (Kabuk olmadan öz olmaz, yani dinimizin emir ve yasaklarına uymadan hakikate, marifete kavuşulamaz. Meyveden, cevizden maksat da içidir) derler. Bunların benzetmesi dine uygundur.

Sual:
Çoluk çocuğa, (Yediğiniz haram) demek küfür müdür?
CEVAP
Hayır.
Sual: İslam yazısını eğri yazana (Bu, Çince mi?) demek küfür mü?
CEVAP
Hayır.

Sual:
Bir Müslümana (Ahirette seninle görüşmem) demek küfür mü?
CEVAP
Hayır.

Sual: Bir arkadaşa, Allah yardımcın olsun, dediğimde dedi ki, (Yardımcı bir işi yapan asıl kişiye yardım eden, fakat o işi tam olarak bilmeyen kişiye denir. Mesela, müdür yardımcısı, müdürden daha az bilgiye sahiptir. Allah yardımcın olsun, demek caiz olmayabilir.) Allahü teâlâ yardımcın olsun, demek caiz midir?
CEVAP
Akıl yürütmekle din olmaz. Sonra bir kelimenin tek anlamı esas alınmaz. Burada Allah yardımcın olsun demek, Allah sana yardım etsin, kolaylık ihsan etsin demektir. Bunun da hiç mahzuru yoktur. Bütün âlimler böyle söylemiştir. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrâh, yardımcısıdır doğruların hazret-i Allah.

Sual: İnşallah, Allah’ın izniyle demeden, mesela gelirim, satarım, gelebilirim, gidersin, yaparım gibi kararlılık sözleri, ifadeleri irdelenecek olursa şirk olmuyor mu?
CEVAP
Hayır şirk ile alakası yok. Onun içinde yine Allah’ın takdiri vardır. Kapıyı açıyor musun diyene evet açıyorum demenin şirk ile ilgisi yoktur. Zaten her şeyimizi yaratan Allah’tır, kapıyı bize açtıran da Odur. İnşallah demek iyi olur.

Sual: Bir Müslüman, (On günlük kömürüm kaldı. Ondan sonra Allah kerimdir) dedi. Ben de, (Tevbe de kâfir oldun. Daha önce Allah kerim değil miydi?) dedim. Arkadaşım kâfir olmadı mı?
CEVAP
Müslümanların böyle sözlerini tevil etmek, hemen kâfir dememek gerekir. O Müslüman, (On günlük kömürüm kaldı. Ondan sonra Allah bir çıkış yolu ihsan eder. Nasıl olsa O kerimdir) demek istemiştir.

Sual: Sünnete uygun olmadığı için, Vehhabiler gibi çenede sakal bırakana, keçi sakallı demek, mezhepsizler gibi bid’at sakal bırakana, kirli sakallı demek günah mıdır?
CEVAP
Hayır, günah olmaz. Asıl sünnete uygun olmayan sakala, sakal diye iltifat etmek günah olur. Bid’at sakallı, kirli sakallı demek caizdir. Sünnet olan sakalı hafife almak, mesela çember sakallı diye alay etmek haramdır, hatta küfür olur.

Sual: Kırk bir kere maşallah demek caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir.

Sual: Canım sıkılıyor demek caiz midir?
CEVAP
Caizdir. Canı sıkılanın kelime-i temcid söylemesi iyi olur. Bir hadis-i şerif meali:
(“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym]