( AbdurRahman b. Kâ'b b. Mâlik'in ) babasından rivâyet olunduğuna göre:
'' Rasûlullah s.a.w.s. ( yemeğini ) üç parmakla yermiş ve yalamadıkça elini silmezmiş. ''


Muslim, Eşribe 131; Ahmed b. Hanbel, II, 7, 111, 177.
Sunen-i Ebû Dâvud Terceme ve Şerhi, Şâmil Yayınevi: 13/477-478Açıklama:

Bu babda geçen hadis-i şerifler yemeği üç parmakla yemenin ve yemekten sonra elleri yıkamadan veya mendile silmeden önce ele bulaşmış olan kırıntılarını yalamanın Hz. Peygamber'in âdet-i seniyyelerinden olduğu ifâde buyurulmaktadır.
Hanefî ulemasından Aliyyu'l-Kârî'nin açıklamasına göre;
'' Bir veya iki parmakla Yemek kibir alâmetidir.Dört parmakla Yemek ise yemeğe düşkünlük ve hırs alâmetidir.Şeytan yemeğini iki parmağu ile yer.Bu bakımdan Rasul-u Zişân Efendimiz yemeklerini sürekli üç parmağıyla yermiş.