Enes b. Mâlik -radıyallâhu anh- ‘dan rivâyet edilmiştir:
‘’ Rasûlullah s.a.w.s. Tuvâlete girerken:
اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ
‘ Allahumme innî eûzu bike mine’l-hubsi ve’l-habâis ‘
( Allahım ! Erkek ve dişi şeytanların şerrinden sana sığınırım ) buyururdu.


Buhârî, Vudû’ 9, Deavât 15; Muslim, Tahâret 122 ( 375 ); Ebû Dâvûd, Tahâret 3 ( 4,5 ); Tirmizî, Tahâret 4 ( 5 ); Nesâî, Tahâret 18, İbn Mâce, Tahâret 9 ( 296 ); Ahmed b. Hanbel, 3 / 409

Bir başka rivâyette, ‘’ Tuvâlete girmek istediğinde... ‘’ ifâdesi yer almaktadır.

Buhârî, Vudû’ 9

Diğer bir rivâyette ise ‘’ Tuvâlete girerken... ‘’ ifâdesi yer almaktadır.

Muslim, Tahâret 122 ( 375 )
Tuvâletten çıkarken de şöyle du'â edilir:" Gufrâneke, elhamdü lillâhillezi ezhebe annî'l-ezâ ve âfâni ''

( Ey Rabb'im, Senin bağışlamanı bekliyorum. Benden, abdest bozma imkânı vererek sıkıntıyı gideren ve bana sağlık ve esenlik veren Allah'a hamdolsun. )

İbn Mâce, Tahâret, 10, Tirmizî, Tıbb, 32