'' Sizden birinize ölüm geldiği zaman; eğer bir hayır bırakacaksa; anaya, babaya, yakın akrabaya, mâ'ruf şekilde vasiyette bulunması farz kılındı. Bu, takvâ sâhibleri üzerinde bir haktır. '' Surah Al-Bakara / 180

İbn Ûmer -radıyallâhu anh- 'dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullah s.a.w.s. şöyle buyurdu: " Vasiyet edeceği bir şeyi bulunan Müslümanın, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. "

Buhârî, 5/64; Muslim, 1628Not: Uzun yaşama arzusu, yapılan amelin azlığı, dünyâ sevgisi, ölüm korkusu bu sunnetin unutulmasına sebep olmuştur. Kendisinde bu sıfatları taşıyan bir kimse nasıl ölümü hatırlayabilir ki ?