TARİH BOYUNCA KADIN

İslamın kadına verdiği değeri daha iyi anlamak için, eski medeniyetlerdeki kadına bakış açısına bakalım
Eski Yunanlılar'da Kadın
İnsan üzerinde bir yük
Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
Miras hakkı yoktur
Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
Eflatun, "Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli"
Aristo, "Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir"
Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi "Pandora"dır Topraktan ve sudan yaratılmıştır İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır
Fahşelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi
Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı
Roma'da Kadın
Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı Kaldırmazsa onu kabul etmediği anl----- gelirdi
Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi
Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
Koca isterse karısını öldürebilirdi
Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
Kadınlar vatandaş değildir
Eski Hind'de Kadın
Kadın köledir
Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
Kadın 17yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı
Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir
Buda: "Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum Zira bu dine kadın girmiştir"(Edyanu'l Hind 72)
Eski Mısır'da Kadın
Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi Firavunlar tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır
Bâbil'de Kadın
Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü
Eski İran'da Kadın
Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teçvik ederlerdi
Eski Rusya'da Kadın
Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı
Fuhuş yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi Cinsel organları oyularak çıkarılırdı Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi
Eski Çin'de Kadın
Kadın insan değildir
Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi
Kız çocukları uğursuzluk sebebidir