Hristiyanlıktan Önce Kadın

Bazı sosyologlar, Hristiyanlıktan önce batılıların karışık bir cinsel ilişkiler devresi yaşamış olduğunu söylemektedirler
Her erkeğin her kadınla cinsel ilişki kurabildiği bu devrede Avrupa insanı için evlilik kavramu yoktu Kadın toplumun malı sayılır Kendisine ait olsun olmasın bütün erkekler istedikleri kadınlarla cinsel ilişki kurabilirlerdi Bu şekilde doğan çocuk toplumun malı sayılırdı
Bu toplumlarda çocuğun soyu babaya değil anaya göre tayin edilirdi
Hristiyanlık öncesi Batı'da gebelik, ataların ruhunun kadının vücuduna girerek çocuk halinde şekillenmesi ile azah olunur
Eski İngilizler'de, çocuğun doğuşu, kadının vücuduna giren bir ölünün ruhunun insan şekline bürünmesine bağlanırdı