Hristiyanlıkta Kadın

Hristiyanlığın kadınlara karşı davranışı Yahudulikten daha kötü olmuştur Hristiyanlığa göre kadın şeytanca kötülüklere kapı açar, erkeği yasak ağaca götürür, Allah2ın emirlerini çiğner ve erkeğin ahlakını bozar kadın günahın anası; fesat ve fitnenin kaynağıdır Onun mevcut olması utanılacak bir durumdurKadın, günahın, ahlaksızlığın, ruhi ve manevi alçaklığın canlı bir heykeli olarak görülür

Hristiyan aziz Tertolyan diyor ki: Kadın, şeytanın insan nefsine giriş kapısıdır Allah2ın yasalarını iptal eden Allah'ın çehresini bozan iğrenç bir mahluktur Diğer bir Hristiyan azizi Saint Paul'da şöyle der: Her erkeğinn başı İsa idi, her kadının başı da erkekti İsa'nın başı ise Tanrıydı Erkek Tanrının şânı ve çehresidir Fakat kadın erkeğin şanıdır Çünkü erkek kadına bağlı değildir Kadın ise erkeğe bağlıdır Erkek kadın için doğmadı, fakat kadın erkek için doğdu Mesih adına kadın kendini köleliğin sembolü saymalıdır

Hristiyan azizler "Hzİsa'nın annesi dışında kalan tüm kadınların cehennem azabından kurtulamıyacağını" söylerler

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN