+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Kadınlara böyle değer verirler

 İslam da Aile İslamda Kadın Katagorisinde ve  Tarihte Kadın Forumunda Bulunan  Kadınlara böyle değer verirler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Kadınlara böyle değer verirler İnsanlık tarihinde kadınlığın mazisi o kadar acıdır ki, cereyan eden olaylara inanmak çok güçtür Bu olayların bazıları vardırki, insanlığın alnında kara bir leke olarak durmaktadır Erkek gerek ilkel devirlerde, gerekse medeni yaşayış düzeninde, çok zaman kucağında büyüdüğü kadının kalbini yaralamıştır Hindisatanı, Çin'i eski Yunan'ı ve Romayı, ...

 1. #1
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.117
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart Kadınlara böyle değer verirler

  İnsanlık tarihinde kadınlığın mazisi o kadar acıdır ki, cereyan eden olaylara inanmak çok güçtür Bu olayların bazıları vardırki, insanlığın alnında kara bir leke olarak durmaktadır Erkek gerek ilkel devirlerde, gerekse medeni yaşayış düzeninde, çok zaman kucağında büyüdüğü kadının kalbini yaralamıştır
  Hindisatanı, Çin'i eski Yunan'ı ve Romayı, medeniyetin beşiği diye anarlar Bu ülkelerde hep kadınmdan uzak kalınması istenir, kadının kötü ruhlu ve şeytanlar gibi fenalıklar menşesi bir mahluk olduğu öğretilirdi Onların böyle düşündükleri mitolojilerinden kolayca öğrenebilinir nitekim Jüpiter'er bir ilah soruyor:
  - Nesli devam ettirmek husuusnda sen niçin bizi kadından müstağni kılmadın?
  Belki de aynı meseleden dolayıdır ki, zamanımızda nesli devam ettirmek için bir çok yerde suni ilkaha baş vurulıyor Bu suretle kadın ile erkeğin birleşmesine lüzum kalmıyor
  Andromiko'nun rivayetine göre, eski Yunanlılar, kadını şöyle düşünürlerdi: "Can yakan ateş, çaresi bulunmayan yılan sokması, şeraretin menbaı ve başı"
  Meşhur felsefeci Sokrat şöyle söyler:
  "Dünya yüzünde kadın kadar fitne ve fesad maddesi olan hiç bir şey yoktur Kadın zehirli ağaca benzer ki, dış görünüşü gayet güzel ve gönül çekicidir, fakat onun meyvesini yiyen bir yaratık derhal ölür"
  Yine meşhur eski Yunan filozoflarından Eflatun'un kadın hakkında düşüncesi şöyledir:
  "Erkeğin dünyada yaptığı bütün fenalıkların ve bütün rezaletlerin hepsinin sebebi kadındır"
  Kadın hakkında yalnız filozofların ve hakimlerin değil, dina damlarının da fikirleri böyle idi Kuddis Patrik Bernard kadınlar hakkında şöyle söyler:
  "Kadın Şeytan'ın aletidir"
  Meşhur Hristiyan apostolu ve incil yazarlarından Dimaşklı Yuhanna kadın hakkında şöyle der:
  "Kadın şerrin çocuğu, emniyet ve huzurunda düşmanıdır"
  Belki de İncil'in rivayetlerine göre, Hazret-i İsa aleyhisselama isnad edilen annesi ile anlaşamamazlığının aslı da buradan geliyor
  Eski Avrupada, bilhassa Hristiyanlığın merkezi olan Büyük Roma'da kadının kadr ü kiymeti öyle düşük idi ki, başka bir yerde buna rastlamak imkansızdır Rivayete göre medeniyetin beşiği sayılan Roma'da kadına muamele alalade bir yük hayvanına yapılan muameleden farksızdı en ufak bir kusurla bir kadının öldürülmesi caizdi Bazen herhangi bir günahdan (isterse bu günah uydurulmul olsun) zavallı kadın aateşlere atılıp yakılırdı
  Eski Roma Avrupası bir taraf dursun 16 ve 17 asır Avrupasında büyücülük ve üfürükçülük inançları almış yürümüştü o zaman çok defa günahsız, fakir ve yaşlı kadınların, şeytanlarla ve fena ruhlarla irtibat halinde bulundukları ileri sürülüyor ve kendilerine sebepsiz yere yapılmadık işkence ve azab kalmıyordu
  Miladi 1494 de VI Aleksandr, 1521 de X Lui, 1522 de VI Adriyen günahsız kadınları büyücülük ve şeytanlarla birlik olmak ithamı ile öldürtmüşlerdir Bu gibi vakalar Avrupa tarihlerinin sahifelerini kan lekelerine bulaştırmıştır
  Kraliçe Elizabeth ve IJames devrinde İngilterede binlerce kadın şeytanlarla el birliği yapmışlardır, diye canlı canlı yakılmışlardır Long Parlemonto devrinde kadınların çarmıha gerildikleri tarihin yüz kızartıcı vakalarındandır
  İskoçya Kralı VIJames, Danimarka'da evlenip döndüğü zaman bir kaç kadının büyü yapıp hadise çıkarmak istedikleri kendisine söylendi O zaman şuradan buradan nerede rastlandıysa kadınları yakaladılar ve cürümü kabul ettirmek için bunlara yapmadıklarını bırakmadılar, nihayet bunlardsa işkenceye dayanamayarak, mecbur kalıp, cürmü kabul ettiler ve hayvanlar gibi boğazlandılar
  Bu şekilde İngiltere'de kadınlara ceza vermek için hususi bir meclis teessüs etmişti Bu meclis, kadınlara zülm eylemek ve işkencenin çeşitli şekillerini tertib eylemek için, türlü türlü kanunlar vaz ediyordu Hülasa o devirlerde bütrün Avrupa'da bu zavallı ve mazlum zümreye zulm etmek için çareler araştırılıyordu Doktor Spring'in yazdığına göre, Avrupada o zaman doksan bin kadın canlı canlı yakılmıştı
  Hindulukta, bir kadın aynı zamanda birkaç kardeşe birden karılık ederdi
  Hele tuhaf mesele de şurasıdırki, ne Hazreti Musa'nın şeriatı, ne de Hazreti Davud'un kanunları bu zavallıların imdadına yetişmemiştir Hazreti Yakub'unda taalimi bu yolda muvaffak olamamıştır Hatta Hazreti İsa'nın tam bir barış esasına dayandığı söylenen daveti de yine bu zavallı sınıfın feryadını dindirmemişti
  Cahiliyet devrinde Arabistan ülkesinmin hali de bunlardan iyi değildi (Ancak ne zamanki Ahir Zaman Peygamberi sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz zuhur etti, kendisinden önceki dinlerin eksik bıraktıkalrı bu konuyu tamamladı) Cahiliye devrindeki Arabistan'da kadın yaratıkların en aşağılığı demekti Netekim Cahiliye devrinin bir şairi şöyle söyler:
  "Kadınlar bizim için yaratılmış şeytan şerridirler
  İşte şeytanların şerrinden ben Allah'a sığınırım"
  Behrah'ın hükümdarının kızı öldüğü zaman meşhur Ebu Berkir Huarizmi yukarıdaki şiiri, tesliyat makamında yazıp göndermişti
  Başka bir şair de şöyle der


 2. #2
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.117
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart Kadınlara böyle değer verirler

  "O benim yaşamamı arzu ediyor
  Ben ise şefkat göstermek için onun ölümünü istiyorum
  Çünkü ölüm
  bir kadın için en değerli misafirdir"
  Avrupalılar
  Zamanımızda Avrupalılar, kadına karşı hürmet göstermek ve onları korumak bahsinde ahlak ve medeniyet önderliği iddiasındalar Fakat hakikat hiç de öyle değildir
  Dante ve Petrark kadın hak ve hukukunu korumak hususunda bir parça yazı yazmış ve kadın hakkını müdafaa etmişlerdir Şekspir de yazdığı dramlarında ahlaki yönden kadını yükseltmek yönünü gitmiştir Fransız şairi Coneille Orta çağının son devirlerinde Alman şairi Heindrich Von missen de kadını övmüş medh etmiştir Fakat bunlar o koca Avrupanın deniz gibi geniş edebiyatında birer katredir Avrupada, kadın erkeğin eğlence aleti olmaktan ileri gidememiştir
  Kadınlara zulm etmiş bulunanlar arasında ilk başta Voltaire, Rousseau, Diderau ve Montesquieeu'nun isimleri başta gelir Bu kimseler, avrupa'sda hürriyet ve medeniyet önderi olmalarına rağmen, kadın hakkında lütüfkar davranmamışlardır
  Bunların kadın hakkındaki sözleri pek zalimanedir Montesquieeu şöyle diyor:
  "Tabiat, erkeğe akıl ve fikir vermiştir, kadına sadece güzellik ve süsü eğer kadının bu dış görünüşü ortadan kalkacak olursa onun ehemmiyeti ve değeri kalmayacaktır"
  Diderot'un akidesine göre kadınlar sadece şehvet eğlence için yaratılmışlardır Rousseau bir az daha nezih kelimeler kullanarak kadın hakkında şöyle söyler:
  "Kadın erkeğin gönlünü hoş etmek için yaratılmış bir mahluktur" Fakat, "niçin erkek de kadının gönlünü hoş eylemek için yaratılmış olmasın?" diye bir sual karşısında Montesquieeu şöyle der:
  "Bu mesele erkek için pek de mühim bir vecibe değildir"
  İşte bu düşünceler Fransız inkilabında erkeğin hürriyet haklarını garanti altına almak için çöalışan düşüncelerdi Bu düşünceler arasında kadına ait hiç bir hak yoktur
  Nitekim Napolyon Sent Helen adasında iken bir ara şöyle düşündüğünü ortaya koymuştu
  "Kadın tabiat tarafından erkeğe verilmiş bir hediyedir ki, çocuk yapsın Kadın bizim malımızdır, mülkümüzdür, biz kadının malı-mülkü değiliz"
  Kadınlara karşı düşmanlık hususunda Alman milletide nam kazanmıştır Netekim onlar bu mevzuu, ilmi ve felsefi esaslarada bağlamak yolunda çalışayorlardı Schopenhawer'in dediğine göre:
  "Erkeğin zekası ve fikri inkişafı 28 yaşında kemal haddini bulur, kadının ise 18 yaşında Bu yaştan sonra kadın ne akli ne de fikri hiç bir inkişaf göstermez"
  Dünyanın bütün dertlerini ve meselelerini tahlil etmiş bulunan Nitschea kadınların da dertlerini ortaya koymağa kalkıp bunlara dert ortağı olacağı yerde, bir gün kadınların hürriyetlerine kavuşacaklarından endişe duymaktadır
  Kaynak:
  Kadın Sahabiler, Mevlana Niyaz-Hindistan, Tercüme ProfAli Genceli, Toker Yayınları


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331