İslamda kadına verilen önem

İslâm Dîni, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesnâ bir makâma sâhip kılmıştır Nitekim Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîm’inde:Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurmuşturRasûlullâh (sav) Efendimiz de erkekleri, kadınların hak ve hukûkunu gözetmeye dâvet etmekte ve bu konuda: Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh’ın bir emâneti olarak aldınız buyurmaktadırBaşka bir hadîs-i şerîflerinde de: Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım buyururPeygamber (sav) Efendimiz, erkeklere, kadınlara dâimâ iyi davranmalarını tavsiye ederek:Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır buyurmaktadırVedâ Haccı’ndaki meşhûr hutbesinde Peygamber (sav) Efendimiz: Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardırBazı hadisler : (Hanımlarınızı üzmeyin Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) [Müslim](Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hz Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hz Asiye gibi sevaba kavuşur) [İGazali](Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır) [İLâl](En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir) [Tirmizi](En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranandır İçinizde, hanımına en iyi davranan benim) [Nesai](Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır) [RNasıhin](Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz) [Mürşid-ün-nisa](Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur Kıyamette onun hasmı ben olurum) [RNasıhin](Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür) [İAsakir] (Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun!) [Hakim](Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur) [Taberani] (İki kız evladına güzel muamele eden, mutlaka Cennete girer) [İbni Mace] (İki kızı veya iki kız kardeşi olup da, maişetlerini güzelce sağlayanla Cennette beraber oluruz) [Tirmizi] (Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allahü teâlâ rahmetle nazar eder Allahü teâlâ rahmetle nazar ettiğine de azap etmez) [Harâiti] (Çarşıdan turfanda meyve alıp evine getiren, sadaka sevabı alır Getirdiğiniz meyveyi, erkek çocuklarından önce kız çocuklarına verin! Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibi çok sevap kazanır Allah korkusundan ağlayana Cehennem haramdır) [İbni Adiy] (Üç kızına, ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakan, yedirip giydiren, elbette Cenneti kazanır) [Ebu Davud] (Üç kız veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı, Allahü teâlâ Cennete koyar) Eshab-ı kiramdan biri, (İki tane olursa da aynı mıdır?) diye sual edince, Peygamber efendimiz (Evet, iki tane olursa da aynıdır) buyurdu Başka birisi, (Ya bir tane olursa?) diye sual etti Cevabında buyurdu ki: (Bir tane de olsa gene aynıdır) [Hakim, Harâiti]
Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak daha yedinci yüzyılda yüzyirmi dört bin müslüman hacı namzedine karşı, kadınların haklarını ilk olarak açıklamışlardırBaşka bir hadîs-i şerîflerinde: Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, fenâ söz söylemeyin! buyurmuşlardır Kadınlarla iyi geçinmek Kur’ân-ı Kerîm’in emridir: Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur
Hz Peygamber (sav) Efendimiz bu konuda: Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz! buyurmaktadır Kadınlara karşı daima hoşgörülü olmalıdır Nitekim bir hadîs-i şerîfte: Mü’min bir erkek, mü’min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir buyurulurBir insanın her işi ve her huyu hoşumuza gitmeyebilir Fakat iyi niyetli ve ülfet edilir insan, kendi hanımında hoşuna gidecek nice meziyetler bulabilir
Onlarla kendisini memnûn ve mes’ûd edebilir Bunun için ayıp aramaya değil, meziyet aramaya bakmalıdırZîrâ mârifet iltifâta tâbîdir İltifatsız mârifet zâyîdir Özetle;
Bana dünyadan güzel koku ve kadınlar sevdirildi Benim en mutlu ânım ise, namazda olduğum zamandır (Nesâî, İşretü'n-nisâ 1, Mişkâtü'l-mesâbih, c2, sb669) KADIN VE GÜZEL KOKU YANYANA ZİKREDİLMİŞ, AYRICA NAMAZLA KADININ ÖNEMİ HADİSLE PEKİŞTİRİLMİŞTİR
Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir (TÜRKÇEDE KULLANILAN KELİME İLE ;BACI, KIZKARDEŞ, YENGE!) (el-Camiu's-Sağir, el, sh78, Hadis No: 1647) HANIMLARA TOPLU BAKIŞIMIZ: YA ANNE YA EŞ YA BACIMIZDIRLAR
Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder