Şüphesiz geçmiş incelendiğinde,kadınların tarihi akış içerisinde hangi konumlarda bulunduğu görülecektir.konuyu derinlemesine incelemeden önce "kadın nedir" sorusuna cevapla başlayalım.konuya dar bir çerçevede değil, geniş çerçevede,yani makro alemde bakmalıyız:
İslam, fıtratının gereklerini şöyle açıklamıştır:"Biz herşeyi çift olarak yarattık." (zariyat:49) yani Allah tan başka herşey çifttir.her maddenin atomu proton ve nötrondan oluşur.bütün canlılarda bir erkek,birde dişi vardır.bitkilerde erkekli dişilidir.erkek çiçeğin polenleriyle döllenmeyen dişi çiçek meyva vermez.elektrik bile erkekli dişilidir.pazitif ve negatif bunun ifadesidir.birinin varlığı diğerine bağlıdır.

Kadın ile erkek de birbirini tamamlıyan iki yarım parçadırlar.bir araya gelişleri soyut anlamda insanlığı oluşturur.
bunu Peygamber Efendimiz(s.a) şöyle ifade etmiştir: "kadınlar,bir bütünün yarım parçası olan erkeklerin diğer yarım parçasıdırlar." kadın ve erkek bir bütünün öyle bir parçasıdırlar ki,biri olmadan diğeri olmaz.ve kimin kadın kimin erkek olacağına insanın kendisi değil Allah tayin eder.kadın yaratılış itibarıyla erkeğe göre ikinci derecede bir değere sahip değildir.insan olarak en değerlisi takvada en üstün olanıdır.farklı fizyolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olan kadın ve erkekden biri diğerinden daha üstün veya ikisi birbirine eşit tutulmak yerine birbirinin tamamlayıcısı kabul edilmiştir.
Kadına karşı eskiden süregelen hor bakışı Peygamber Efendimiz(s.a) "Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi:kadın,güzel koku ve gözümün nuru namaz" hadisiyle yıkmıştır ve sevimli varlık olduğunu bildirmiştir.
İslam dininin kadına tanıdığı hakların değer ve önemini daha iyi kavrayabilmek için İslamdan önceki çeşitli toplum ve medeniyetlerde kadının durumu çok iyi değerlendirilmelidir.kadının insan olup olmadığının,ruhunun bulunup bulunmadığının tartışıldığı,tamamen erkeğe tabi olduğu ve sürekli vesayet altında bulunduğu,hatta mirastan hisse alınması bir yana,kendisinin bile miras malı gibi değerlendirildiği bir dönemde,yüce İslam dini kadınında insan olduğunu bildirmiştir.İslamın kadına ne kadar merhamet ve insafla baktığını ve ne büyük değer verdiğini anlamak için, aslında ona İslamdan önce va sonra başka toplumlarda nasıl davranıldığına bakmaya da gerek yoktur.İslam bütünüyle mükemmellikler dini olarak,her meselesinde olduğu gibi,bu konudada başka sistemlerle karşılaştırma yapılarak tezkiye edilmeye asla ihtyacı yoktur.bütün başka düşünce ve sistemler ancak İslam karşısında ifade ettikleri değerle kıymet kazanırlar.

Eski Yunanlılarda Kadın:· İnsan üzerinde bir yük
· Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
· Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
· Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
· Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
· Miras hakkı yoktur
· Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
· Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
· Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
· Eflatun, "Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli"
· Aristo, "Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir."
· Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi "Pandora"dır. Topraktan ve sudan yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır.
· Fahşelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.
· Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı.
Roma'da Kadın:· Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.
· Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.
· Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
· Koca isterse karısını öldürebilirdi
· Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
· Kadınlar vatandaş değildir.
Eski Hindde Kadın:· Kadın köledir
· Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
· Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.
· Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
· Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.
· Buda: "Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir."(Edyanu'l Hind 72)
Eski Mısır'da Kadın:
· Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.
Babil'de Kadın:
· Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
· Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.
Eski İran'da Kadın:·
Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teçvik ederlerdi.

Eski Rusya'da Kadın:·
Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.
· Fuhuış yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi .Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.
Eski Çin'de Kadın:· Kadın insan değildir.
· Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.
· Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.
Yahudilikte Kadın:
Devamlı günah işleme eyilimi olan bir yaratık olarak görülür, kadın aldatıcı bir put olarak adlandırılır. Yahudiler Hz.Adem veHavva'nın hikayesini anlatırlar. Onlara göre Hz.Adem Allah'a itaat ettiği için cennette mesut bir şekilde yaşıyordu. Fakat karısı Havva yasak meyveye yemesi için Onu tahrik etti, onu kandırdı ve cennetten çıkardı. Sonra Alllah Havva'ya şöyle dedi: "Sana hamilelik acısı vereceğim. Sancılanarak bebek doğuracaksın. Sen daima kocana karşı eğilimli olacaksın. O sana hükmedecek. Yahudiler, bu efsaneden dolayı kadını lanetlemiş bir yaratık olarak kabul ediyorlardı. Yunan ve Hristiyan mitolojisinde de böyle bir olay geçer.
Eski Yahudi toplumları kızı hizmetçi sayarlardı. Babasının onun utancından dolayı satma hakkına sahip olduğunu kabul ederlerdi. Kız miras alamazdı. Ancak babasının hiçbir erkek çocuğu yoksa o zaman alırdı.
Her yahudi sabah duasında şöyle der: "EZELİ İLAHIMIZ, KAİNATIN KRALI BENİ KADIN YARATMADIĞIN İÇİN SANA HAMDOLSUN." İşte tarih boyunca kadın hep tahkir edildi,hakları elinden alındı,erkeklerin baskısında sömürülerek geldi