Risale-i Nur’a Göre Tesettür

Tesettür hanımlar için yaratılışlarının bir gereğidir. Çünkü hanımlar yaratılıştan zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve sevilmeyen bir tavırla karşılanmamak için tesettüre ihtiyaç duyar. Şurası bir gerçektir ki, insan sevmediği ve hoşlanmadığı insanların bakışlarından sıkılır, bunalır. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir hanım, çoğu erkeklerin bakışlarından hoşlanmaz. [10]

Bir ailenin hayatının saâdeti, eşler arasında karşılıklı bir emniyet, samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o karşılıklı emniyeti bozar, o hürmet ve muhabbeti kırar. Çünkü açık saçıklık kılığına giren on hanımdan ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini yabancıya sevdirmeye çalışmaz, dokuzu, kocasından daha iyisini görür. Yirmi erkekten ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor. O zaman o samimî muhabbet ve hürmeti karşılıklı olmakla beraber, gayet çirkin ve alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir.[11]

Memleketimiz Avrupa ile kıyas edilmez. Çünkü orada, düello gibi çok şiddetli vasıtalarla, açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem iklimin insan üzeride tesiri pek çoktur. Avrupa'daki iklim şartları soğuktur. Asya kıtasının Avrupa’ya göre iklimi sıcaktır. Soğuk iklimli memleketlerde insanlar cinsel olarak daha az tahrik olmaktadır. Açık saçıklık da çoğunlukla kötü ve gereksiz harcamalara sebep olmamaktadır. Fakat Asya kıtasındaki sıcak memleketlerin insanlarının nefislerinin geçici arzularını devamlı coşturacak olan açık saçıklık, elbette çok kötülüklere, gereksiz sarfiyata, neslin zayıflamasına, bozulmasına ve kuvvetten düşmesine sebep olacaktır.[12]

H. Mehmet Harmancı