Sokakta serbest dolaşabilirler, ama "kamusal alan"a giremezler.

-çocukları orduya kabul edilirler ve şehit olabilirler, ama kendileri orduevine kabul edilmezler.

-Vergilerini muntazaman öderler, ama vergi dairesine memur olamazlar.

-Eşleri başbakan olduğunda eşleri ile beraber Beyaz Saraya kabul edilirler. ama çankaya Köşküne kabul edilmezler.

-Esnaf ise her ay devlete "Eğtime Katkı Payı " olarak para öderler, ama başörtülü kızlarını devletin okulunda okutamazlar.

-Halkın çoğu Hıristiyan olan yabancı ülkelerde üniversiteye gidebilirler, ama halkın %99'u Müslüman olan kendi vatanlarında üniversite okutulmazlar.

-Yabancı ülke meclisine girebilirler, ama TBMM'ye giremezler.

-imam-Hatiplilerde dinin emirlerini öğrenirler, ama dinin emiri olan
başlarını örtemezler.

-Eşleri TBMM Başkanı olabilir, ama kendileri TBMM üyesi olamazlar.


islami sohbet, dini sohbet, dini forum